Hoppa till innehåll

Sammanträdesplatserna i Salo, Kauhava och Utsjoki dras in

justitieministeriet
Utgivningsdatum 25.3.2024 10.38
Pressmeddelande

Justitieministeriet har utfärdat en förordning, som innebär att tingsrätternas sammanträdesplatser i Salo, Kauhava och Utsjoki dras in. I förordningen fastställs dessutom Lapplands tingsrätts sammanträdesplats i Enare på kommunnivå i stället för på tätortsnivå som tidigare. 

Bakgrunden till förordningen är Domstolsverkets förslag, som grundade sig på tingsrätternas egna initiativ. Remissbehandlingen av förordningsutkastet avslutades den 23 februari 2024.

Förordningen träder i kraft den 1 september 2024.

Justitieministeriets pressmeddelande om remissbehandlingen den 16 januari 2024

Remissmaterialet och alla utlåtanden

Justitieministeriets förordning om orter där tingsrätterna sammanträder och har kansli (pdf)

Ytterligare information:

Anne Hallavainio, regeringsråd, tfn 0295 150 049, [email protected] 
Antti Leinonen, avdelningschef, tfn 0295 150 264, [email protected]  
Timo Karhunen, ministerns specialmedarbetare, tfn 0295 150 259, [email protected]