Hoppa till innehåll

Systemet för villkorlig frigivning skärps

justitieministeriet
Utgivningsdatum 6.6.2024 13.35
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att endast fångar som avtjänar sitt första fängelsestraff ska kunna bli villkorligt frigivna efter att ha avtjänat en i lag angiven kortare kvotdel av straffet. En dömd ska alltså inte längre kunna betraktas som förstagångsförbrytare på nytt efter en viss tid utan brott.

– Systemet för villkorlig frigivning ändras så att det är allmänt godtagbart och begripligt och dessutom trovärdigt och rättvist. Återfall i brott ska mer konsekvent än hittills påverka längden på det straff som avtjänas i fängelse. Ändringen innebär att straffsystemet skärps. Efter ändringen motsvarar Finlands lagstiftning bättre lagstiftningen i andra länder. För närvarande är det inte är känt att en fånge i något annat land kan betraktas som förstagångsförbrytare mer än en gång, säger justitieminister Leena Meri.

Villkorlig frigivning innebär att en fånge får avtjäna resten av sitt straff i frihet. Enligt propositionen kan en person som dömts till ett fängelsestraff på viss tid och har tidigare avtjänat ett annat fängelsestraff bli villkorligt frigiven först efter att ha avtjänat två tredjedelar av straffet. Detta gäller oavsett hur lång tid som har förflutit sedan det föregående fängelsestraffet avtjänades. Ändringen avses också gälla dem som har dömts till övervakningsstraff i stället för ovillkorligt fängelsestraff. 

Konsekvenserna av lagändringen gäller sådana lagöverträdare som mer än fem år efter det att de frigavs från ett tidigare fängelsestraff återfaller i ett brott som leder till fängelse eller övervakningsstraff. I fråga om unga lagöverträdare föreslås lagändringen gälla sådana unga återfallsbrytare mellan 18 och 20 år från vilkas tidigare fängelsestraff det har hunnit förflyta mer än tre år. Ändringen medför således att fler återfallsförbrytare skulle avtjäna en längre tid av sitt fängelsestraff i fängelse.

Avsikten är att lagen ska träda i kraft vid ingången av 2025. De nya bestämmelserna ska tillämpas på brott som begås efter lagens ikraftträdande.

Skärpning av systemet för villkorlig frigivning ingår i regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering.

Mer information:
Annika Hoffrén, specialmedarbetare, tfn 0295 150 280, [email protected]
Mirja Salonen, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 072, [email protected]