Hoppa till innehåll

Förstärkt reseförbud och häktningsarrest blir alternativ till häktning

justitieministeriet
Utgivningsdatum 25.1.2018 13.23
Pressmeddelande

Förstärkt reseförbud och häktningsarrest kan från och med ingången av 2019 användas som alternativ till häktning. Bakom reformen finns bland annat behovet att finna effektivt övervakade alternativ till häktning.

Med häktning avses den tid en brottsmisstänkt hålls häktad på grund av brott innan en verkställbar och laga kraft vunnen dom meddelas. Syftet med häktning är främst att säkerställa förundersökningen av ett brott, domstolsbehandlingen och straffverkställigheten.

Enligt de nya bestämmelserna som träder i kraft den 1 januari 2019 kan domstolen meddela den brottsmisstänkta ett förstärkt reseförbud som övervakas med hjälp av tekniska anordningar innan straffet döms ut. Om gärningsmannen döms till ett ovillkorligt fängelsestraff och straffet är högst två år i fängelse, kan domstolen i stället för häktning eller hållande i häkte bestämma att den dömde ska åläggas häktningsarrest som övervakas med tekniska anordningar.

Avsikten är att ikraftträdandet av lagändringarna stadfästs av republikens president tisdagen den 30 januari.

Mer information:

regeringssekreterare Juho Martikainen, tfn 0295150520