Hoppa till innehåll

Brittiska medborgare kan ansöka om uppehållsrätt enligt utträdesavtalet fr.o.m. 1.10 – ansökan kostar 48 euro

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 29.9.2020 15.29
Pressmeddelande 113/2020
Migrationsverket.

Till följd av Storbritanniens utträde ur EU måste de britter som bor i Finland ansöka om att deras EU-uppehållsrätt byts ut mot uppehållsrätt som avses i utträdesavtalet. Migrationsverket tar ut en avgift på 48 euro för behandlingen av ansökan. Permanent EU-uppehållsrätt kan bytas ut mot permanent uppehållsrätt enligt utträdesavtalet avgiftsfritt.

Uppehållsrätt som avses i utträdesavtalet kan sökas hos Migrationsverket 1.10.2020–30.9.2021. Ansökningsanvisningar har publicerats på Migrationsverkets webbplats.

Behandlingsavgifterna för alla ansökningar som lämnas in till Migrationsverket fastställs årligen genom inrikesministeriets förordning om Migrationsverkets avgiftsbelagda prestationer. Den avgiftsförordning som utfärdats för i år ändras nu i fråga om uppehållsrätten för brittiska medborgare.

Den ändrade förordningen träder i kraft den 1 oktober 2020 och gäller till och med den 31 december 2020. För 2021 utfärdar inrikesministeriet en ny avgiftsförordning.

Tillståndsavgiften bestäms på basis av utträdesavtalet

Enligt utträdesavtalet ska ett uppehållstillståndskort ges en brittisk medborgare antingen avgiftsfritt eller mot en avgift som är högst lika stor som den avgift som tas ut hos finska medborgare för motsvarande handlingar. Som motsvarande handling kan betraktas till exempel identitetskort. Behandlingsavgiften för ansökan om identitetskort är 48 euro i år.

Ytterligare information:

Kirta Sandström, ledande sakkunnig, tfn 0295 488 604, [email protected]