Hoppa till innehåll

Det tillfälliga skyddet för ukrainare som flyr kriget förlängs till den 4 mars 2026

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 25.6.2024 16.07
Pressmeddelande

Ukrainare som flyr Rysslands anfallskrig fortsätter att få tillfälligt skydd till den 4 mars 2026. Rådskonstellationen allmänna rådet fattade beslut i saken den 25 juni 2024. Tillfälligt skydd gör det möjligt att ge ett begränsat antal personer skydd i en snabb process som är enklare än asylprocessen.

– Det är klart att behovet av tillfälligt skydd kvarstår, och vi är också fast beslutna att fortsätta ge tillfälligt skydd. Vi framhåller behovet av gemensamma europeiska lösningar och en gemensam strategi, säger inrikesminister Mari Rantanen.

Det tillfälliga skyddet grundar sig på EU:s direktiv om tillfälligt skydd, som togs i bruk för första gången den 4 mars 2022 efter att Ryssland inledde sitt anfallskrig mot Ukraina.

Det militära läget i Ukraina har blivit svårare

Det militära läget i Ukraina har blivit svårare under våren 2024. Man räknar med att ukrainare fortsätter att komma till EU. Det finns inga klara lösningar på situationen för de personer som beviljats tillfälligt skydd och som redan vistas i ett EU-land, och behovet av skydd kvarstår.

Antalet ukrainare som kommer till Finland har hållits på en relativt stabil nivå redan en längre tid. Ukrainarna har lämnat in sammanlagt cirka 70 000 ansökningar om tillfälligt skydd i Finland. Antalet ansökningar har minskat långsamt. I Finland finns det för närvarande cirka 44 000 ukrainare som får tillfälligt skydd. Resten bedöms ha återvänt till Ukraina eller ha flyttat till ett annat EU-land eller utanför EU.

Migrationsverkets prognostiseringsnätverk uppskattade i februari att det från Ukraina i år kommer att komma cirka 8 000–12 000 personer och nästa år cirka 5 000–10 000 personer som ansöker om tillfälligt skydd i Finland.

Mer information: 
Tuuli Tuunanen, ledande sakkunnig, tfn 0295 488 658, [email protected]