Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Statsrådets kansli samlar uppgifter om användningen av webbplatsen valtioneuvosto.fi och vilka utvecklingsbehov som finns. Du hjälper vårt utvecklingsarbete genom att svara på en kort enkät

Ett lagstiftningsprojekt för sättande i kraft av avtalet om polissamarbete mellan Finland och Sverige har inletts

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 20.12.2021 10.28
Pressmeddelande 169/2021
Polisens ärmmärke.

Inrikesministeriet har i dag tillsatt ett lagstiftningsprojekt för att bereda en regeringsproposition om godkännande och sättande i kraft av avtalet mellan Sverige och Finland om polissamarbete i gränsområdet.

I oktober undertecknade Finlands och Sveriges inrikesministrar ett avtal om polissamarbete i gränsområdet. I Finland tillämpas avtalet i kommunerna Enontekis, Kolari, Muonio, Pello, Torneå och Övertorneå och i Sverige i kommunerna Haparanda, Kiruna, Pajala och Övertorneå.

Avtalet omfattar brådskande situationer i samband med förhindrande av allvarliga brott

Avtalet tillämpas endast i brådskande situationer, och det omfattar i huvudsak två typer av samarbete: åtgärder efter begäran och åtgärder utan begäran. Begäran kan göras till grannstaten om det behövs brådskande bistånd för att förhindra ett allvarligt brott som innebär fara för en enskilds liv, hälsa eller fysiska integritet. Sådana allvarliga brott är till exempel våldtäkt, grov misshandel och dödligt våld. Begäran kan dock alltid avslås.

I regeringspropositionen ska det begäras att riksdagen godkänner avtalet. Propositionen kommer också att innehålla ett förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen. Dessutom kommer man att se över den nationella lagstiftningen och vid behov harmonisera den till sitt sakinnehåll med avtalet.  

Lagstiftningsprojektets mandatperiod är 20.12.2021–31.5.2023.

Ytterligare information:
Hannele Taavila, polisdirektör, tfn 0295 488 568, [email protected]

 
Tillbaka till toppen