Hoppa till innehåll

Europeiska unionen måste kunna garantera sin egen säkerhet till exempel i situationer med instrumentaliserad inresa

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 10.6.2024 12.58
Pressmeddelande

Finland har tillsammans med Norge, Danmark, Estland, Litauen, Lettland och Polen publicerat ett brev till Europeiska kommissionen där man efterlyser åtgärder av kommissionen för att medlemsstaterna ska ha effektivare verktyg att bekämpa instrumentalisering av inresa.

De EU-stater och stater inom Schengenområdet som undertecknat brevet anser att medlemsstaterna bör ha möjlighet att vid behov avvika från gällande EU-lagstiftning för att skydda sin nationella säkerhet i situationer med instrumentaliserad inresa. I brevet efterlyser man att kommissionen tar initiativ till lagstiftning på detta område och att den tas in i den kommande kommissionens program.

- Att svara på och bekämpa hybridattacker ligger inte bara i vissa medlemsländers intresse utan är en gemensam fråga för hela Europeiska unionen. Den säkerhetspolitiska omgivningen förändras hela tiden och EU måste kunna garantera sin egen säkerhet i alla situationer, säger inrikesminister Mari Rantanen.

Innovativa lösningar för invandring behövs i framtiden

Finland  publicerade i mitten av maj tillsammans med 14 andra EU-medlemsstater sitt andra brev till Europeiska kommissionen där man efterlyser innovativa lösningar på invandringen.

Den invandrings- och asylpakt som nyligen antogs hjälper EU att bättre hantera den inre dimensionen av migrationen. För effektivisering av den yttre dimensionen krävs däremot nya tillvägagångssätt. Man bör sträva efter omfattande partnerskap med tredjeländer. När det gäller återsändande måste man också bedöma möjligheten att utnyttja enheter för återsändande utanför EU. De medlemsstater som är föremål för instrumentalisering av inresa måste kunna garantera sin nationella säkerhet och EU:s gemensamma yttre gränser.

I sitt brev betonade gruppen av 15 medlemsstater behovet av åtgärder och verktyg av många olika slag för kommissionen samt betydelsen av ett övergripande tillvägagångssätt både på nationell nivå och på EU-nivå.

Ytterligare information:
inrikesministeriets medienummer tfn 050 555 50 35 eller [email protected](förfrågningar om intervjuer med minister Rantanen)