Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Finland bereder sändandet av materiellt bistånd till Libyen

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 14.9.2023 9.06 | Publicerad på svenska 14.9.2023 kl. 11.50
Pressmeddelande

Libyen begärde den 12 september bistånd via EU:s civilskyddsmekanism till följd av de skador som stormen Daniel orsakat. Libyen har begärt omfattande bistånd, bland annat utrustning för nödbostäder, medicinsk utrustning och experthjälp.

Finland har svarat på biståndsbegäran genom att erbjuda tält, filtar, liggunderlag och vattendunkar. Inrikesministeriet bereder biståndet till Libyen i nära samarbete med Försörjningsberedskapscentralen.

-   Vi skaffar materialet från Försörjningsberedskapscentralen, som bereder materialet för transporten. Inrikesministeriet bereder transporten tillsammans med det europeiska centrumet för samordning av katastrofberedskap (ERCC), säger Heikki Honkanen, specialplanerare vid inrikesministeriet. 

Stormen Daniel har orsakat allvarliga översvämningar och störtfloder i nordöstra Libyen, och enligt FN har redan åtminstone 5 000 människor omkommit till följd av dem. Dessutom saknas uppskattningsvis 10 000 personer.

-  Situationen i Libyen är mycket svår. De mänskliga och materiella förlusterna är enorma och det är viktigt att hjälpen når fram snabbt. I enlighet med Libyens biståndsbegäran skickar vi materiellt bistånd till området, säger inrikesminister Mari Rantanen.

Lördagen den 8 september drabbades Marocko av en jordbävning av magnitud 6.8, som också har orsakat stora skador. Inrikesministeriet följer aktivt även situationen i Marocko. Tills vidare har Marocko dock inte begärt bistånd via EU:s civilskyddsmekanism.

Biståndet lämnas via EU:s civilskyddsmekanism

Genom EU:s civilskyddsmekanism (Union Civil Protection Mechanism) kan vilket land som helst begära bistånd om landet drabbas av en kris som det inte klarar av ensamt. Det kan vara fråga om naturkatastrofer eller katastrofer orsakade av människor, till exempel storolyckor, tekniska olyckor, kemikalie- och miljöolyckor eller terrordåd. Europeiska centrumet för samordning av katastrofberedskap, som är underställt Europeiska kommissionen, samordnar biståndet.

Det bistånd som lämnas via EU:s civilskyddsmekanism grundar sig på EU-medlemsstaternas nationella resurser. Biståndet kan vara till exempel experthjälp, hjälp i form av räddningsformationer eller materiellt bistånd. Inrikesministeriet ansvarar för lämnande av internationellt bistånd inom räddningsväsendet. 

Ytterligare information: 

Heikki Honkanen, specialplanerare, inrikesministeriet, tfn 0295 488 565, [email protected] 

Pauliina Eskola, direktör för internationella frågor, inrikesministeriet, tfn 0295 488 263, [email protected]

Jaakko Pekki, chef för den operativa avdelningen, Försörjningsberedskapscentralen
Förfrågningar om intervjuer med Jaakko Pekki via Mari Mäkinen, kommunikationsexpert vid Försörjningsberedskapscentralen, tfn 0295 051 114, [email protected]
 

 
Tillbaka till toppen