Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Finland sände mer bistånd inom energisektorn och sjukhusutrustning till Ukraina – hjälpbehovet kvarstår under en lång tid framöver

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 29.12.2022 10.02
Pressmeddelande

Finland har sänt mer utrustning inom energisektorn och sjukhusutrustning till Ukraina. Förra veckan levererades för första gången också skolmöbler från Finland till Ukraina. I år har Finland skickat sammanlagt 55 långtradare med civilt materialbistånd till Ukraina. Nya biståndshelheter bereds bland annat för energisektorn.

Biståndsinsatsen i Ukraina är exceptionell och behovet av bistånd förväntas ännu fortsätta under en lång tid. Vintern drabbar ukrainarna hårt och därför finns det för närvarande ett massivt behov av utrustning särskilt inom energisektorn.

- De ständiga striderna, vintern och Rysslands attacker i synnerhet mot energiinfrastrukturen försvårar levnadsförhållandena i Ukraina. Miljontals människor är utan el, värme eller vatten. Läget är mycket allvarligt för civilbefolkningen och det behövs många former av hjälp i Ukraina. Jag vill tacka alla som gjort donationer. Finland fortsätter att skicka bistånd utifrån Ukrainas önskemål. Jag hoppas att finländarnas vilja att hjälpa kommer att förbli stark, säger inrikesminister Krista Mikkonen.

Före jul skickades fem långtradare med materialbistånd till Ukraina. Den 22 december skickades en långtradare med fördelningstransformatorer för att stödja energiförsörjningen i Ukraina och den 19–20 december fyra långtradare med bland annat sjukhusutrustning, utrustning för räddningsväsendet, material för vattenrening och små generatorer.

Finland skickade för första gången också skolmöbler till Ukraina. Redan nu behöver skol- och utbildningssektorn stöd, men särskilt under återuppbyggnadsfasen i ett senare skede kommer behovet av detta stöd att vara stort.

Inrikesministeriet och arbets- och näringsministeriet bereder tillsammans med de instanser som gör donationer nya biståndshelheter inom energisektorn. Dessa omfattar bland annat uppvärmningsanordningar, reservkraftaggregat, strömförsörjningssystem, transformatorer och olika elnätskomponenter.

Ukraina är fortfarande i akut behov av reservkraftaggregat, transformatorer, elnätskomponenter, mediciner, första hjälpen-utrustning, utrustning för nödbostäder, material för vattenrening, minröjningsutrustning, skyddsutrustning mot farliga ämnen samt bränslen.

Under året har 55 långtradare med materialbistånd skickats iväg

Inrikesministeriet samordnar Finlands civila materialbistånd till Ukraina. Biståndet består till stora delar av donationer från bland annat företag och aktörer inom den offentliga förvaltningen. Sedan februari har Finland skickat 55 långtradare med civilt materialbistånd till Ukraina och fyra till Moldavien.

Lasten har bestått av bland annat utrustning för nödbostäder, mediciner, utrustning för skyddsrum och räddningsväsendet, strålskyddsutrustning, hälsovårdsartiklar samt reservkraftaggregat och elnätskomponenter.

Det har även levererats sex släckningsbilar och 13 ambulanser till Ukraina. Avsikten är att skicka cirka tjugo bussar som företagare donerat, varav de fem första levererades i början av december. 
Det civila materialbiståndets penningvärde uppgår till cirka fem miljoner euro och värdet på det bistånd som är under beredning uppgår till flera miljoner euro. Biståndsmaterialets totala massa är cirka 500 ton och totala volym cirka 3 000 kubikmeter.

Experter inom räddningsväsendet stöder logistiken

Inrikesministeriet samordnar lämnandet av Finlands bistånd till Ukraina via EU:s civilskyddsmekanism (European Union civil Protection Mechanism), som Europeiska kommissionen ansvarar för.

Det europeiska centrumet för samordning av katastrofberedskap (Emergency Response Coordination Centre) säkerställer att hjälpen når fram. Biståndet levereras till dem som behöver hjälp i samarbete med de ansvariga myndigheterna i Ukraina. 

Under året har dessutom flera experter inom räddningsväsendet skickats från Finland till Moldavien, Polen och Slovakien för att stödja biståndsverksamheten och logistiken. 

Samlad information om Finlands civila materialbistånd till Ukraina finns på inrikesministeriets webbplats: Statens civila bistånd från Finland till Ukraina och dess närområden.

Det effektivaste sättet för privatpersoner att hjälpa är att donera pengar till biståndsorganisationer.

Ytterligare information:

Heikki Honkanen, planerare, tfn 0295 488 565, [email protected] 

Mikko Jalo, inrikesministerns specialmedarbetare, tfn 050 304 8522, [email protected] 

 
Tillbaka till toppen