Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Finland sänder en expert inom beredskap för terrängbränder till Tjeckien 

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 1.3.2024 13.54
Pressmeddelande
Esa Ikäheimo

Tjeckien har via EU:s civilskyddsmekanism begärt hjälp med beredskapen för terrängbränder. Finland svarar på begäran genom att till landet sända en expert på riskhantering som ska delta i EU:s internationella team. 

Tjeckiens mål är att utveckla beredskapen och förebyggandet i anslutning till skogsbränder. Landet har begärt hjälp med beredskapsarbetet via EU:s civilskyddsmekanism. Behovet av att utveckla beredskapen framkom i Tjeckien efter de allvarliga skogsbränderna 2022. 

Finland svarar på begäran genom att till Tjeckien sända en expert på riskhantering till en uppgift som varar tre veckor.

Finland sänder experthjälp aktivt

Internationell räddningsverksamhet är sådant lämnande av bistånd som bygger på internationella överenskommelser och lagstiftning. Bistånd lämnas till exempel vid naturkatastrofer samt katastrofer och olyckor som orsakats av människan, när landets egna räddningsresurser inte räcker till.

Finland deltar i den internationella räddningsverksamheten genom Europeiska unionen och internationella organisationer. Genom EU:s civilskyddsmekanism kan vilket land som helst begära bistånd, om landet drabbas av en kris som det inte klarar av ensamt. Europeiska centrumet för samordning av katastrofberedskap, som är underställt Europeiska kommissionen, samordnar biståndet. Det bistånd som lämnas via civilskyddsmekanismen grundar sig på nationella resurser. Biståndet kan vara till exempel experthjälp, hjälp i form av räddningsformationer eller materiellt bistånd.

Det är inrikesministeriet som beslutar om lämnande av internationellt bistånd i anslutning till räddningsväsendet. Räddningsinstitutet är arbetsgivare för de experter som sänds ut och ansvarar för utbildningen och rekryteringen av experterna, för logistiken och för det praktiska genomförandet av den internationella räddningsverksamheten.

Ytterligare information:
Pekka Tiainen, räddningsöverinspektör, inrikesministeriet
tfn 050 456 4477, [email protected] 

Jukka Räsänen, beredskapsplanerare, internationell räddningsverksamhet, Räddningsinstitutet
tfn +358 295 453 689

 
Tillbaka till toppen