Hoppa till innehåll

Finland skickade ett solenergisystem och annat materiellt bistånd inom energisektorn till Ukraina

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 15.3.2023 15.23
Pressmeddelande

Finland är ett av de länder som erbjudit mest bistånd inom energisektorn till Ukraina under kriget. Den senaste transporten av materiellt bistånd inom energisektorn innehöll ett smart solenergisystem och startade från Finland till Ukraina tisdagen den 14 mars.

Det donerade solenergisystemet är försett med ett smart system för reservkraft för att säkerställa att kritisk elektrisk utrustning fungerar under ett elavbrott. Systemet har donerats av ett finländskt energiföretag, PlayGreen, och det levereras till Ukraina via EU:s civilskyddsmekanism. Avsikten är att transporten är framme nästa vecka. Solenergisystemet svarar mot det akuta behovet av energiproduktion i Ukraina och främjar också landets omställning från fossil energi.

Under de senaste veckorna har Finland också skickat bland annat 77 transformatorer, stora reservkraftaggregat och flyttbara anläggningar för värme- och ångproduktion till Ukraina. Rysslands invasion av Ukraina har förstört landets energiproduktionsanläggningar och elnät. De omfattande elavbrotten har påverkat civilbefolkningens liv runt om i landet.

”Finland har i betydande grad hjälpt Ukraina att trygga energiproduktionen mitt under kriget. Jag vill tacka de finländska aktörerna för att viljan att hjälpa har förblivit stark. Det finns ett fortsatt behov av civilt materialbistånd i Ukraina eftersom Ryssland har riktat attacker mot civila mål och i synnerhet mot kritisk infrastruktur. Finland kommer att skicka hjälp till Ukraina så länge det behövs", säger inrikesminister Krista Mikkonen

Finland är ett av de länder som erbjudit mest bistånd inom energisektorn till Ukraina 

Efter Rysslands invasion har Finland skickat stora mängder civilt materialbistånd till Ukraina. Materialhjälpen är för det mesta donationer från offentliga och privata aktörer. Inrikesministeriet samordnar lämnandet av bistånd till Ukraina.

Finland är ett av de länder som erbjudit mest materialbistånd inom energisektorn till Ukraina. Jämfört med andra EU-länder hade Finland enligt ERCC (EU:s Emergency Response Coordination Centre) erbjudit flest transformatorer och sjätte flest generatorer till Ukraina fram till ingången av mars. Finland har erbjudit sammanlagt över 600 transformatorer och över hundra generatorer. 

Utöver bistånd inom energisektorn har Finland som civilt materialbistånd skickat bland annat mediciner, utrustning för skyddsrum och räddningsväsendet, strålskyddsutrustning och hälsovårdsartiklar.

Ytterligare information:
Heikki Honkanen, specialplanerare, inrikesministeriet, tfn 0295 488 565, [email protected] 
Mikko Jalo, inrikesministerns specialmedarbetare, tfn 050 304 8522, [email protected]