Hoppa till innehåll

Inrikesminister Rantanen diskuterade med Ukrainas inrikesminister

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 31.5.2024 16.28 | Publicerad på svenska 31.5.2024 kl. 17.08
Pressmeddelande

Inrikesminister Mari Rantanen och Ukrainas inrikesminister Ihor Klymenko diskuterade över video fredagen den 31 maj. Inrikesministrarna diskuterade Finlands bistånd till Ukraina och Ukrainas omedelbara behov av stöd. Ministrarna diskuterade också Ukrainas kunnande när det gäller beredskap.

Ministrarna diskuterade i synnerhet de konkreta stödbehoven hos de styrkor som lyder under Ukrainas inrikesministerium, så att stödet direkt skulle hjälpa styrkorna på fältet. 

Minister Rantanen sade till sin kollega att Finland och inrikesministeriet gör sitt yttersta för att konkret stödja Ukraina i dess omedelbara behov.

- Ukraina behöver vårt stöd nu och i framtiden, och jag kommer för min del att sörja för att bistånd skickas från Finland, säger inrikesminister Rantanen.

Inrikesministeriet samordnar lämnandet av materiell nödhjälp till Ukraina via EU:s civilskyddsmekanism. Nödhjälpen omfattar många olika former av bistånd. Härnäst skickas en stor mängd bland annat utrustning inom energisektorn och skolmaterial till Ukraina.

Ministrarna diskuterade beredskap

Inrikesministrarna diskuterade ländernas erfarenheter och kunnande när det gäller beredskap. 

Lärdomarna från Ukraina kan utnyttjas i Finland till exempel i beredskapsarrangemang som hänför sig till kritisk infrastruktur samt i räddningsväsendets och polisens praktiska beredskapsarbete. 

Minister Klymenko berättade att myndigheterna inom hans förvaltningsområde är tvungna att agera under svåra förhållanden mitt i den förstörda infrastrukturen. För de ukrainska myndigheterna har kriget medfört nya slags uppgifter, arbetsförhållanden och risker vid utförandet av uppgifterna. Finland kan på motsvarande sätt stödja Ukraina till exempel med kunskap om skyddsrum. Ministrarna kom överens om att samarbetet mellan länderna intensifieras för att Ukrainas erfarenheter ska kunna utnyttjas också i Finland.

Ukrainas inrikesministerium ansvarar för räddningsväsendet, polis- och gränsförvaltningen samt migrationsfrågor. Under ministeriet finns dessutom nationalgardet, som under kriget i samarbete med polisen svarar för ordningen och säkerheten inom krigsområdena.

Ytterligare information:

Piia Manninen, ministerns specialmedarbetare, tfn 0295 488 295, [email protected]