Hoppa till innehåll

Finland stänger fler gränsövergångsställen

inrikesministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 22.11.2023 19.10 | Publicerad på svenska 22.11.2023 kl. 19.13
Pressmeddelande

Statsrådet har beslutat att stänga också gränsövergångsställena Kuusamo, Salla och Vartius vid östgränsen från och med fredagen den 24 november 2023 kl. 00.00. Alla gränsövergångar vid östgränsen koncentreras till gränsövergångsstället i Raja-Jooseppi. Beslut om detta fattades vid ett extra statsrådssammanträde den 22 november 2023. Beslutet gäller till och med den 23 december 2023.

Trots tidigare begränsningar har inresa vid Finlands östra gräns fortsatt och spridit sig också till andra gränsövergångsställen. Enligt regeringen och myndigheterna utgör instrumentaliserad invandring från Ryssland och att den ökar ett allvarligt hot mot den nationella säkerheten och den allmänna ordningen.

Utifrån de observationer som Gränsbevakningsväsendet och andra myndigheter gjort och de uppgifter de fått är det klart att en främmande stats myndigheter och andra aktörer har bidragit till att personer har kommit över gränsen till Finland. Det är fråga om verksamhet som de ryska myndigheterna till skillnad från tidigare tillåter. Verksamheten är också kopplad till internationell brottslighet. 

Sedan början av augusti har cirka 700 tredjelandsmedborgare anlänt till Finland utan visum via gränsövergångsställena vid östgränsen. Personerna har sökt asyl i Finland. 

Alla gränsövergångar vid östgränsen koncentreras till Raja-Jooseppi

Vid gränsen mellan Finland och Ryssland ska de som medan beslutet är i kraft passerar gränsen använda gränsövergångsstället i Raja-Jooseppi. Också finska medborgare ska använda gränsövergångsstället i Raja-Jooseppi. Det är inte möjligt att söka internationellt skydd någon annanstans vid landgränsen mellan Finland och Ryssland. 

Beslutet grundar sig på gränsbevakningslagen

Enligt 16 § i gränsbevakningslagen kan statsrådet besluta att ett gränsövergångsställe ska stängas för viss tid eller tills vidare, om stängningen är nödvändig för att avvärja ett allvarligt hot som riktas mot den allmänna ordningen, den nationella säkerheten eller folkhälsan. Statsrådet kan också vid behov besluta att ansökningar om internationellt skydd ska koncentreras till ett eller flera gränsövergångsställen. 

Statsrådet följer läget vid östgränsen i samarbete med myndigheterna. Beslutet upphävs eller ändras om läget förändras.