Hoppa till innehåll

Fortsatt materiellt bistånd till Ukraina

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 8.5.2024 14.52 | Publicerad på svenska 8.5.2024 kl. 16.23
Pressmeddelande

Under Rysslands anfallskrig har Finland aktivt skickat civilt materialbistånd till Ukraina. Finland har donerat totalt 311 långtradare med materiellt bistånd och 76 fordon. Finland fortsätter att aktivt samla in och skicka materiellt bistånd till Ukraina.

Under mars–april skickade Finland 13 långtradare med civilt materialbistånd till Ukraina. Det har skickats bland annat sjukvårdsartiklar, till exempel sjukhussängar, värmeskåp och hjälpmedel samt utrustning inom energisektorn, till exempel transformatorer, kablar och gasledningar. Därtill har det levererats skolmöbler, till exempel bord och stolar, till Ukraina.

Det civila materialbiståndet är av central betydelse när det gäller att upprätthålla samhällelig resiliens och myndigheternas funktionsförmåga i Ukraina. Ryssland förstör systematiskt Ukrainas kritiska infrastruktur, och särskilt behovet av stöd inom energisektorn är stort. Därtill finns det behov av donationer i anslutning till bland annat skydd och återställande av kritisk infrastruktur och tryggande av räddningsväsendets, befolkningsskyddets och hälso- och sjukvårdens funktionsförmåga. Dessutom finns det fortfarande ett stort behov av olika slags fordon i Ukraina.

−  Också för närvarande bereds flera biståndspaket. Under senvåren kommer vi att skicka mer hälso- och sjukvårdsmaterial, räddningsväsendets fordonsmateriel och stöd inom energisektorn till Ukraina. Det finns ett stort behov av stöd inom energisektorn i Ukraina också i och med de senaste attackerna, säger Heikki Honkanen, sakkunnig vid inrikesministeriet. 

Finland har bidragit tredje mest aktivt med civilt materialbistånd i Europa

De europeiska länderna har lämnat totalt över 3 400 biståndserbjudanden till Ukraina via civilskyddsmekanismen.  Finland har varit den tredje mest aktiva biståndsgivaren med nästan 300 erbjudanden.

Det är svårt att bestämma det materiella biståndets penningvärde, eftersom det av donationerna anges endast deras avskrivningsvärde, som oftast är en bråkdel av återanskaffningsvärdet av motsvarande material. När det gäller det civila materialbiståndet är bruksvärdet den viktigaste indikatorn: det materiella biståndet svarar snabbt mot de akuta behov att trygga samhällets funktion som uppstår i Ukraina till följd av kriget.

Ytterligare information:
Heikki Honkanen, sakkunnig, tfn 0295 488 565, [email protected]

Den nya erans utrikes- och säkerhetspolitik Orpos regeringsprogram