Hoppa till innehåll

Begränsningarna i rörelsefrihet i Nyland gäller fram till den 19 april 2020

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 25.3.2020 22.34 | Publicerad på svenska 28.3.2020 kl. 8.25
Nyhet
#pysykotona.
Kuva: Poliisi

Begränsningarna som rör resor till och från landskapet Nyland trädde i kraft den 28 mars och gäller fram till den 19 april 2020.

Statsrådet överlämnade den 27 mars till riksdagen två förordningar genom vilka de begränsningar av rörelsefriheten som fastställs i beredskapslagen ska införas och tillämpas. 

Under begränsningarna är i kraft ska invånarna i Nyland hålla sig inom landskapets område. Invånarna i de övriga landskapen kan inte resa till Nyland. Var och en har dock rätt att återvända till sin hemort eller bostadsort. Fritidsresor är förbjudna.

Godstrafiken hindras inte under tiden som de nya begränsningarna gäller. Begränsningarna gäller inte heller möjligheten att röra sig inom Nyland.

Begränsningarna tillämpas inte om det är nödvändigt att röra sig

  • i myndighetsverksamhet
  • för att utöva arbete, näringsverksamhet, studier eller förtroendeuppdrag
  • för att göra militärtjänst eller fullgöra andra lagstadgade skyldigheter
  • på grund av en nära anhörigs behov av vård, risk för dödsfall eller död, för att tillgodose barnets umgängesrätt eller på grund av andra personliga därmed jämförbara vägande skäl

Polisen övervakar att begränsningarna i rörelsefriheten iakttas. På polisens begäran ska det ges en redogörelse för resans syfte.


Statsrådets förordning om temporära begränsningar i rörelsefriheten som behövs för skyddande av befolkningen PDF 324kB
Frågor och svar om begränsningen av rörelsefriheten (poliisi.fi)

Ytterligare information:

Timo Lankinen, understatssekreterare, statsrådets kansli, tfn 0295 160 300, och Tero Kurenmaa, överdirektör, inrikesministeriet, tfn 0295 488 340