Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Ilkka Salmi utnämnd till EU:s samordnare för kampen mot terrorism

Inrikesministeriet
26.7.2021 13.01
Pressmeddelande 93/2021
Ilkka Salmi.

Generalsekreteraren för Europeiska unionens råd har utnämnt vicehäradshövding Ilkka Salmi till Europeiska unionens samordnare för kampen mot terrorism.

Samordnaren för kampen mot terrorism ansvarar för att samordna rådets arbete mot terrorism, upprätthålla en helhetsbild av EU-instrumenten och stärka samarbetet och dialogen mellan rådet, kommissionen, Europaparlamentet och den höga representanten i fråga om initiativ för bekämpning av terrorism. Samordnaren svarar också för rådgivning till Europeiska rådets ordförande Charles Michel i ärenden som gäller riktlinjer på hög nivå inom det egna området. Samordnaren företräder också Europeiska unionen i frågor som rör kampen mot terrorism. 

Tjänsten som samordnare för kampen mot terrorism inrättades 2004 som en del av åtgärderna i EU:s uttalande om bekämpande av terrorism. EU-ländernas ledare antog uttalandet om kampen mot terrorism efter terrorattackerna i Madrid den 11 mars 2004.

Ilkka Salmi har arbetat som direktör för EU-kommissionens katastrofberedskap och förebyggande vid generaldirektoratet för europeiskt civilskydd och humanitära biståndsåtgärder sedan 2020. Före det har han arbetat bland annat som kanslichef vid inrikesministeriet, direktör för Europeiska kommissionens avdelning för säkerhet, direktör för EU:s centrum för underrättelseanalys och chef för skyddspolisen. 

Ytterligare information:
Ilkka Salmi, tfn +32-229-58484 
Tiina Ehrnrooth, specialsakkunnig, inrikesministeriet, tfn 050 456 4045, [email protected]

Tillbaka till toppen