Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Statsrådets kansli samlar uppgifter om användningen av webbplatsen valtioneuvosto.fi och vilka utvecklingsbehov som finns. Du hjälper vårt utvecklingsarbete genom att svara på en kort enkät

Inrikes- och utrikesministrarna diskuterar de yttre aspekterna av EU:s migrationspolitik

inrikesministerietutrikesministeriet
Utgivningsdatum 15.3.2021 13.18
Pressmeddelande 31/2021
Europeiska unionens flagga.

EU:s inrikes- och utrikesministrar samlas för en videokonferens den 15 mars. Finland representeras vid mötet av utrikesminister Pekka Haavisto och statssekreterare Olli-Poika Parviainen. Temat för mötet är de yttre aspekterna av EU:s migrations- och asylreform. De yttre aspekterna handlar om partnerskap, såväl med EU-länder som med länder utanför EU, som gagnar båda parterna och en effektivare samordning mellan olika aktörer.

– Den politiska, ekonomiska och sociala utvecklingen i våra grannländer påverkar direkt även stabiliteten och säkerheten i EU. Det är viktigt att skapa jämlika och hållbara partnerskap med ursprungs- och transitländerna. På så sätt främjar vi EU:s mål och kan påverka till exempel de bakomliggande orsakerna till påtvingad migration, säger utrikesminister Haavisto. 

– Vi bör sträva efter att också partnerländernas migrations- och asylpolitik ska respektera det internationella rättsväsendet och de mänskliga rättigheterna, konstaterar statssekreterare Parviainen.

I september 2020 presenterade Europeiska kommissionen en omfattande reform av migrations- och asylpolitiken. När det gäller utrikespolitiken i anslutning till migrationen försöker kommissionen stärka partnerskapen på ett strategiskt och övergripande sätt.

– Vi behöver en bredare dialog med partnerländerna, och migrationsfrågorna måste diskuteras som en del av EU:s förbindelser med länderna utanför unionen. För att vi ska vara en trovärdig partner måste vi också snabbt driva vidare reformen av EU:s asylsystem genom att lösa de frågor som delar medlemsländerna, konstaterar Parviainen.

Det bilaterala samarbetet och partnerskapen på EU-nivå måste samordnas bättre

Kommissionen har också konstaterat att det krävs en bättre samordning av medlemsländernas bilaterala samarbete med länder utanför EU och partnerskapen på EU-nivå, för att arbetet ska vara konsekvent. En intensivare samordning behövs dels på EU-nivå, dels på nationell nivå i medlemsstaterna och dels mellan dessa två nivåer.  

– Också samordningen mellan olika EU-aktörer på fältet måste utvecklas för att vårt arbete ska ge bättre resultat. Till exempel bör myndigheterna inom området för rättsliga och inrikes frågor, såsom Frontex och EU:s krishanteringsinsatser, stärka sitt samarbete, säger statssekreterare Parviainen.

Ytterligare information:
Laura Yli-Vakkuri, överdirektör, inrikesministeriet, tfn 040 720 22 16, [email protected] 
Jeri Aalto, minister Haavistos specialmedarbetare, utrikesministeriet, tfn 050 472 0725, [email protected]

 
Tillbaka till toppen