Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Inrikes- och utrikesministrarna diskuterar de yttre aspekterna av EU:s migrationspolitik

InrikesministerietUtrikesministeriet
15.3.2021 13.18
Pressmeddelande 31/2021
Europeiska unionens flagga.

EU:s inrikes- och utrikesministrar samlas för en videokonferens den 15 mars. Finland representeras vid mötet av utrikesminister Pekka Haavisto och statssekreterare Olli-Poika Parviainen. Temat för mötet är de yttre aspekterna av EU:s migrations- och asylreform. De yttre aspekterna handlar om partnerskap, såväl med EU-länder som med länder utanför EU, som gagnar båda parterna och en effektivare samordning mellan olika aktörer.

– Den politiska, ekonomiska och sociala utvecklingen i våra grannländer påverkar direkt även stabiliteten och säkerheten i EU. Det är viktigt att skapa jämlika och hållbara partnerskap med ursprungs- och transitländerna. På så sätt främjar vi EU:s mål och kan påverka till exempel de bakomliggande orsakerna till påtvingad migration, säger utrikesminister Haavisto. 

– Vi bör sträva efter att också partnerländernas migrations- och asylpolitik ska respektera det internationella rättsväsendet och de mänskliga rättigheterna, konstaterar statssekreterare Parviainen.

I september 2020 presenterade Europeiska kommissionen en omfattande reform av migrations- och asylpolitiken. När det gäller utrikespolitiken i anslutning till migrationen försöker kommissionen stärka partnerskapen på ett strategiskt och övergripande sätt.

– Vi behöver en bredare dialog med partnerländerna, och migrationsfrågorna måste diskuteras som en del av EU:s förbindelser med länderna utanför unionen. För att vi ska vara en trovärdig partner måste vi också snabbt driva vidare reformen av EU:s asylsystem genom att lösa de frågor som delar medlemsländerna, konstaterar Parviainen.

Det bilaterala samarbetet och partnerskapen på EU-nivå måste samordnas bättre

Kommissionen har också konstaterat att det krävs en bättre samordning av medlemsländernas bilaterala samarbete med länder utanför EU och partnerskapen på EU-nivå, för att arbetet ska vara konsekvent. En intensivare samordning behövs dels på EU-nivå, dels på nationell nivå i medlemsstaterna och dels mellan dessa två nivåer.  

– Också samordningen mellan olika EU-aktörer på fältet måste utvecklas för att vårt arbete ska ge bättre resultat. Till exempel bör myndigheterna inom området för rättsliga och inrikes frågor, såsom Frontex och EU:s krishanteringsinsatser, stärka sitt samarbete, säger statssekreterare Parviainen.

Ytterligare information:
Laura Yli-Vakkuri, överdirektör, inrikesministeriet, tfn 040 720 22 16, [email protected] 
Jeri Aalto, minister Haavistos specialmedarbetare, utrikesministeriet, tfn 050 472 0725, [email protected]

Tillbaka till toppen