Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Statsrådets kansli samlar uppgifter om användningen av webbplatsen valtioneuvosto.fi och vilka utvecklingsbehov som finns. Du hjälper vårt utvecklingsarbete genom att svara på en kort enkät

Sisäministerit ja ulkoministerit keskustelevat EU:n maahanmuuttopolitiikan ulkoisesta ulottuvuudesta

sisäministeriöulkoministeriö
Julkaisuajankohta 15.3.2021 13.18
Tiedote 31/2021
Euroopan unionin lippu.

EU:n sisä- ja ulkoministerit tapaavat videokokouksessa 15.3. Suomea kokouksessa edustavat ulkoministeri Pekka Haavisto ja valtiosihteeri Olli-Poika Parviainen. Kokouksen teemana on EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkauudistuksen ulkoinen ulottuvuus. Tämä tarkoittaa molempia osapuolia hyödyttäviä muuttoliikkeeseen liittyviä kumppanuuksia EU:n ja EU:n ulkopuolisten maiden kanssa sekä koordinaation tehostamista eri toimijoiden välillä.

-Poliittinen, taloudellinen ja sosiaalinen kehitys naapurimaissamme vaikuttaa suoraan myös EU:n vakauteen ja turvallisuuteen. On tärkeää luoda tasavertaisia ja kestäviä kumppanuuksia muuttoliikkeen lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa. Näin edistetään EU:n tavoitteita ja voidaan vaikuttaa esimerkiksi pakotetun muuttoliikkeen perimmäisiin syihin, sanoo ulkoministeri Haavisto. 

-Meidän tulee pyrkiä siihen, että myös kumppanimaiden maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikka olisi kansainvälistä oikeutta ja ihmisoikeuksia kunnioittavaa, valtiosihteeri Parviainen täydentää.

Euroopan komissio antoi syyskuussa 2020 kokonaisvaltaisen tiedonannon maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan uudistamisesta. Maahanmuuton ulkosuhteiden osalta komissio pyrkii kumppanuuksien vahvistamiseen yhä strategisemmin ja kokonaisvaltaisemmin.

-Tarvitsemme laajempaa dialogia kumppanimaiden kanssa ja muuttoliikkeen kysymyksistä on keskusteltava osana EU:n suhteita unionin ulkopuolisten maiden kanssa. Ollaksemme uskottava kumppani, meidän on myös kiireesti edistettävä EU:n turvapaikkajärjestelmän uudistuksen maaliin saattamista ratkaisemalla jäsenmaita jakavat kysymykset, Parviainen toteaa.

Kahdenvälistä yhteistyötä ja EU-tason kumppanuuksia koordinoitava paremmin 

Komissio on myös todennut, että jäsenmaiden kahdenvälistä yhteistyötä EU:n ulkopuolisten maiden kanssa ja EU-tason kumppanuuksia on koordinoitava tehokkaasti, jotta työ olisi johdonmukaista. Koordinaatiota täytyy tiivistää niin EU-tasolla, jäsenvaltioiden kansallisella tasolla kuin toisaalta näiden kahden tason välillä.  

-Myös EU:n omien toimijoiden välistä koordinaatiota kentällä täytyy kehittää, jotta työmme olisi tuloksellisempaa. Esimerkiksi oikeus- ja sisäasioiden alan virastojen, kuten Frontexin, ja EU:n kriisinhallintaoperaatioiden yhteistyötä tulisi vahvistaa, sanoo valtiosihteeri Parviainen.

Lisätietoja:
ylijohtaja Laura Yli-Vakkuri, sisäministeriö, p. 040 720 22 16, [email protected] 
ministeri Haaviston erityisavustaja Jeri Aalto, ulkoministeriö, p. 050 472 0725, [email protected]

 
Tillbaka till toppen