Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Inrikesminister Mikkonen deltar i Europeiska kommissionens kvotflyktingforum – vidarebosättningen måste fortsätta också i krissituationer 

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 29.11.2022 15.30
Pressmeddelande

Tisdagen den 29 november ordnar Europeiska kommissionen ett högnivåforum med temat mottagande av kvotflyktingar och främjande av det samt kompletterande vägar för flyktingar på grund av arbete. Inrikesminister Krista Mikkonen representerar Finland vid mötet.

Kommissionen har betonat betydelsen av vidarebosättning, det vill säga mottagande av kvotflyktingar, särskilt när det gäller att bemöta situationen i Syrien, centrala Medelhavet och Afghanistan.

- Det humanitära läget i Afghanistan är uselt. Samtidigt som vi lämnar humanitärt bistånd till Afghanistan och dess grannländer måste vi fortsätta erbjuda afghanska flyktingar internationellt skydd. I årets flyktingkvot tar Finland emot 600 afghanska flyktingar från Iran, säger minister Mikkonen.

Miljontals ukrainare har sökt skydd i EU-länder

Sedan Ryssland invaderade Ukraina har miljontals ukrainare sökt skydd i EU-länder. Också antalet asylsökande har ökat i EU. FN:s flyktingorganisation UNHCR har uttryckt oro över att läget i Ukraina avleder uppmärksamhet från andra flyktingsituationer som fortsätter i världen. Trots det svåra läget är det motiverat att fortsätta med en balanserad vidarebosättningspolitik och erbjuda flyktingarna trygga lagliga vägar.

Finland har tagit emot kvotflyktingar sedan 1970-talet och lyckades fortsätta mottagandet också under covid-19-pandemin.

- De senaste åren har visat att kvotflyktingprogrammen bör vara kriståliga. Det är viktigt att vi kan erbjuda lagliga och trygga vägar för dem som behöver hjälp också under svåra förhållanden. Till exempel under pandemin valdes kvotflyktingar utifrån intervjuer som ordnades på distans, säger Mikkonen.

- Finland har höjt sin flyktingkvot i enlighet med regeringsprogrammet. Systemet med kvotflyktingar spelar en viktig roll när Finland strävar efter att för sin del hjälpa de mest nödställda människorna i världen, konstaterar hon.

I kvotflyktingforumet deltar bland annat kommissionären med ansvar för inrikes frågor Ylva Johansson och chefen för UNHCR Filippo Grandi. I mötet deltar representanter från de flesta EU-länderna.

Ytterligare information:
Mirka Eirola, specialsakkunnig, tfn 0295 488 383, [email protected]
Tiina Kivinen, specialmedarbetare, tfn 050 566 19 22, [email protected] (förfrågningar om intervjuer med minister Mikkonen)

 
Tillbaka till toppen