Hoppa till innehåll

Inrikesministeriet tillsätter ett projekt för att trygga verksamheten vid skjutbanorna

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 3.6.2024 12.44
Pressmeddelande

Ett mål i regeringsprogrammet är att trygga verksamheten vid Finlands skjutbanor och främja inrättandet av nya skjutbanor. Inrikesministeriet har tillsatt ett projekt för att granska metoder för tryggande av verksamheten vid skjutbanorna och bereda de lagstiftningsändringar som behövs.

Ett mål i regeringsprogrammet är att det ska finnas cirka 1 000 utomhusskjutbanor i Finland före utgången av decenniet. Tyngdpunkten ligger på ett tillräckligt antal banor för gevärsskytte och funktionellt skytte i hela landet.

Syftet med projektet är att bedöma behoven av och genomföra lagstiftning för att trygga verksamheten vid skjutbanorna och främja inrättandet av nya skjutbanor. I enlighet med regeringsprogrammet ska de regionala behoven och de centrala användargrupperna beaktas vid beredningen.

De flesta skjutbanor upprätthålls av jaktvårdsföreningar, jaktföreningar, privatpersoner eller företag, och de utnyttjas också av myndigheter och reservist- och försvarsorganisationer.

Projektets mandatperiod är den 1 juni 2024–30 september 2025. Till styrgruppen och arbetsgruppen kallas medlemmar utöver från inrikesministeriet också från miljöministeriet, jord- och skogsbruksministeriet och försvarsministeriet.

Miljötillståndsprocesserna görs smidigare

Antalet skjutbanor i Finland riskerar att minska betydligt om ingenting görs. Skjutbanorna finns på olika håll i Finland och är geografiskt ojämnt fördelade.

I enlighet med regeringsprogrammet ska projektet lägga fram förslag till smidigare miljötillståndsprocesser. I projektet görs dessutom en internationell jämförelse av lagstiftningen och miljötillståndsprocesserna i Finlands jämförelseländer i EU.

För närvarande används cirka 670 skjutbanor som förvaltas av andra än Försvarsmakten. Antalet skjutbanor i Finland har minskat klart under de senaste årtiondena. Ännu på 1990-talet fanns det uppskattningsvis 2 000–2 500 skjutbanor i Finland. 

Ytterligare information:
Seppo Sivula, polisinspektör, tfn 0295 488 591, [email protected]

Den nya erans utrikes- och säkerhetspolitik Orpos regeringsprogram