Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Inrikesministrarna diskuterar EU-stöd till flyktingar från Ukraina – ansvaret för flyktingarna bör delas mellan EU:s medlemsstater

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 25.3.2022 11.22 | Publicerad på svenska 28.3.2022 kl. 10.41
Pressmeddelande 56/2022

EU:s inrikesministrar träffas måndagen den 28 mars på ett extra möte i rådet för rättsliga och inrikes frågor i Bryssel. I ministrarnas dagordning ingår bland annat gemensam samordning mellan EU-staterna för att ta emot människor som flyr kriget i Ukraina. Inrikesminister Krista Mikkonen representerar Finland vid mötet.

– Situationen i Ukraina under den ryska aggressionen är ytterst oroande. EU-medlemsstaternas enighet och vilja att hjälpa har varit ett glädjeämne i dessa svåra tider. Det är bra att vi har en gemensam europeisk strategi för att hjälpa de ukrainska flyktingarna, säger minister Krista Mikkonen.

Temat för det extra mötet är samordningen av mottagandet av människor som flyr från Ukraina till följd av den ryska invasionen av landet. På agendan står genomförandet av materiellt och ekonomiskt stöd till medlemsländer, övervakning och samordning av flyktingströmmarna inom EU, mottagande av flyktingar från Moldavien samt kontroll av de yttre gränserna och säkerhetsfrågor.

Som en del av unionen bär Finland sitt ansvar för migrationseffekterna av situationen i Ukraina och särskilt för skyddet av människor som flyr kriget. Det är också nödvändigt att förutse de eventuella konsekvenserna av kriget och flyktingskapet för unionens inre säkerhet. Medlemsländerna måste kunna se till att den fria rörligheten inte utnyttjas för kriminella ändamål.

EU-staterna nära Ukraina är utsatta för det största trycket att ta emot flyktingar och de har bett om hjälp från andra medlemsstater. Det mest akuta behovet av bistånd har Moldavien, som inte hör till EU, men vars mottagningskapacitet har överskridits.

Förfarandet för tillfälligt skydd omfattar tanken om delat ansvar mellan EU:s medlemsstater. Som ett första steg har medlemsstaterna huvudsakligen samarbetat bilateralt för att underlätta omplaceringen av flyktingar. Nu diskuteras olika sätt att stärka EU:s samordnande roll.

– Finland har beredskap att ta emot personer som flyr kriget från Ukraina också som omplaceringar från andra länder. Uppskattningsvis 40 000–80 000 flyktingar beräknas komma till Finland i år. Detta är visserligen bara en uppskattning, som mycket väl kan förändras. Nästan hälften av dem som kommit till Finland är barn i behov av skydd, säger minister Mikkonen.

Mer information:
Laura Yli-Vakkuri, överdirektör, tfn 0295 488 250, [email protected] 
Tiina Kivinen, specialmedarbetare, tfn 050 566 1922, [email protected] (förfrågningar om intervjuer med minister Mikkonen)

 
Tillbaka till toppen