Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Inrikesministrarna diskuterar migrationen, läget i Afghanistan och bekämpningen av sexuellt våld mot barn

Inrikesministeriet
7.10.2021 14.48
Pressmeddelande 126/2021

EU:s inrikesministrar sammanträder i rådet för rättsliga och inrikes frågor i Luxemburg den 8 oktober. På ministrarnas agenda står bland annat migrationens yttre dimension, läget i Afghanistan och bekämpningen av sexuellt våld mot barn. Inrikesminister Maria Ohisalo representerar Finland vid mötet.

Partnerskap med tredjeländer och den aktuella migrationssituationen på agendan

Sådana partnerskap med tredjeländer, dvs. länder utanför EU, som gynnar båda parterna har blivit en viktig del av EU:s asyl- och migrationspolitik och reformen av den. 

– I stället för att allmänt diskutera partnerskap börjar vi nu behandla konkreta landsspecifika handlingsplaner. Som en del av de skräddarsydda planerna försöker vi bland annat främja lösningar som tar hänsyn till de grundläggande och mänskliga rättigheterna i partnerländerna, säger minister Ohisalo.

Som prioriterade länder har i detta skede valts Tunisien, Marocko, Libyen, Nigeria, Niger, Bosnien och Hercegovina, Turkiet, Afghanistan och Irak. I de handlingsplaner som utarbetas för dessa länder fastställs tydliga mål, kompletterande stödåtgärder och konkreta tidsplaner. Vid rådsmötet får inrikesministrarna höra hur planeringsarbetet framskrider. 

Ministrarna diskuterar också den aktuella migrationssituationen. Förutom de traditionellt sett viktiga rutterna vid Medelhavet kommer diskussionen sannolikt också att gälla Belarus verksamhet vid gränsen mot Polen, Litauen och Lettland samt följderna av situationen i Afghanistan. 

Handlingsplanen för bekämpning av terrorism i Afghanistan behandlas

Efter att talibanerna tog makten har EU-länderna aktivt diskuterat läget i Afghanistan och dess konsekvenser. I slutet av augusti behandlades situationen i Afghanistan vid ett extrainsatt möte i rådet för rättsliga och inrikes frågor. Efter mötet gavs ett uttalande i frågan. Vid rådsmötet får deltagarna ta del av det slovenska ordförandeskapets och Europeiska kommissionens lägesrapport om Afghanistan. Också handlingsplanen för bekämpning av terrorism som gäller Afghanistan presenteras. 

Nya åtgärder för att bekämpa sexuellt våld mot barn

Inrikesministrarna ska också diskutera den digitala dimensionen av utredningar av sexuella övergrepp mot barn och vilka utmaningar den innebär. Europeiska kommissionen utarbetar som bäst ett nytt lagstiftningsinstrument för att bekämpa sexuellt våld mot barn på nätet. Instrumentet förväntas omfatta åtgärder för att ingripa i situationer där en webbplattform inte avlägsnar material som bevisar sexuellt våld mot barn. 

Ett EU-kompetenscentrum för att bekämpa sexuellt våld mot barn är också under planering. Syftet med centret är att effektivisera samarbetet mellan medlemsstaternas myndigheter, företag och det civila samhället. Centret ska också stödja medlemsstaterna i alla åtgärder som gäller förebyggande av sexuellt våld mot barn, såsom brottsbekämpning, hjälp till offer och internationellt samarbete.

Ytterligare information:

Laura Yli-Vakkuri, överdirektör, tfn 0295 488 250, [email protected] 
Milja Henttonen, specialmedarbetare, tfn 050 599 3094, [email protected] (förfrågningar om intervjuer med minister Ohisalo)

Tillbaka till toppen