Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Euroopan unionin tietojärjestelmien yhteentoimivuutta tiivistetään

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 23.9.2021 14.27
Tiedote 118/2021

Euroopan unionin järjestelmien yhteentoimivuuskehityksellä parannetaan Schengen-alueella oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten henkilöllisyyden hallintaa. Kokonaisuuteen kuuluu useita laajoja EU-tietojärjestelmiä, jotka liittyvät sisäiseen turvallisuuteen, muuttoliikkeen hallintaan ja matkustamiseen. Kehystä koskevat EU-asetukset hyväksyttiin vuonna 2019. Torstaina 23.9. eduskunnalle annettu lakiesitys antaa poliisille, Tullille ja Rajavartiolaitokselle mahdollisuuden tehdä kyselyjä henkilön tunnistamiseksi Euroopan unionin tietojärjestelmien yhteisestä henkilöllisyystietovarannosta.

Henkilön tunnistus on edellytys luotettavalle viranomaistoiminnalle

Nyt annetun lakiesityksen tarkoituksena on tehdä Euroopan unionin tietojärjestelmien yhteentoimivuudesta säädettyjen EU-asetusten edellyttämät muutokset kansalliseen lainsäädäntöön. Hakujen perusteista on säädetty EU-asetuksissa.

EU-asetuksien tarkoituksena on yksinkertaistaa viranomaisten pääsyä tietoihin, suojata EU:n ulkorajoja, parantaa muuttoliikkeen hallintaa ja lisätä sisäistä turvallisuutta. Henkilön luotettava ja oikea tunnistaminen on myös edellytys luotettavalle viranomaistoiminnalle.

EU:n yhteentoimivuusasetukset koskevat seuraavia EU-tason tietojärjestelmiä:

  • EU:n viisumitietojärjestelmä (VIS),
  • Schengenin tietojärjestelmä (SIS),
  • rajanylitystietojärjestelmä (EES),
  • Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmä (ETIAS) ja
  • kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden tuomioita koskeva tietojärjestelmä (ECRIS-TCN).

Kokonaisuuteen on tarkoitus liittää myös uudistettu turvapaikanhakijoiden sormenjälkitietojärjestelmä (Eurodac). Järjestelmät täydentävät toisiaan ja, lukuun ottamatta Schengenin tietojärjestelmää, niihin tallennetaan vain kolmansien maiden kansalaisia koskevia tietoja.

EU:n turvallisuustietojärjestelmien tiedot kootaan yhteen

Tietojärjestelmien yhteentoimivuus toteutetaan neljällä komponentilla:

  1. Eurooppalainen hakuportaali, jonka kautta voidaan tehdä samanaikaisia hakuja useissa tietojärjestelmissä ml. biometriset tiedot.
  2. Yhteinen biometrinen tunnistuspalvelu, jonka avulla yhteen järjestelmään tallennettavat biometriset tiedot ovat vertailukelpoisia. 
  3. Yhteinen henkilöllisyystietovaranto, johon tallennetaan henkilötiedot, biometriikka ja matkustusasiakirjan tiedot. 
  4. Rinnakkaishenkilöllisyyksien tunnistin, joka tarkistaa, löytyykö samoilla tiedoilla henkilöitä useammista järjestelmistä, jotta voidaan havaita mahdolliset rinnakkaishenkilöllisyydet.

Lisätietoja: 
poliisijohtaja Hannele Taavila, p. 0295 488 568, [email protected]

 
Tillbaka till toppen