Hoppa till innehåll

Jukka Savolainen direktör för nätverket Sårbarhet och resiliens vid Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 31.8.2017 14.49
Pressmeddelande 87/2017

Statsrådet utnämnde den 31 augusti 2017 generalstabsofficeren Jukka Savolainen till tjänsten som direktör för nätverket Sårbarhet och resiliens vid Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot för tiden 1.10.2017–31.8.2022.

Savolainen har tjänstgjort som kommendör för Västra Finlands sjöbevakningssektion sedan 2010. Han har tidigare varit bland annat biträdande avdelningschef för gräns- och sjöavdelningen vid staben för Gränsbevakningsväsendet och nationell expert vid generaldirektoratet för rättsliga och inrikes frågor vid Europeiska unionens generalsekretariat.

Finland leder nätverket Sårbarhet och resiliens vid kompetenscentret. Direktören ansvarar för att dra igång och leda nätverkets verksamhet. Nätverkets uppgift är att minska sårbarheten och förbättra motståndskraften mot hybridhot hos de stater och samarbetspartner som deltar i nätverkets verksamhet.

Kompetenscentret för motverkande av hybridhot är ett organ som arbetar för att bekämpa hybridhot på strategisk nivå. Kompetenscentret skapar multinationella nätverk för aktörer inom den övergripande säkerheten och ger ett underlag för samarbetet mellan EU och Nato när det gäller att bedöma interna sårbarheter och att utveckla gemensam beredskap för resiliens. Centret har för närvarande 12 deltagande stater som är medlemmar i EU och/eller Nato. Också EU och Nato deltar aktivt i centrets verksamhet.

Ytterligare information:

Päivi Nerg, kanslichef, tfn 0295 418 803, [email protected]