Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Tilläggsresurser till polisen, Skyddspolisen och Gränsbevakningsväsendet

Inrikesministeriet 16.11.2017 14.09
Pressmeddelande 119/2017

Inrikesministeriet föreslås i den kompletterande budgetpropositionen för 2018 få ett tilläggsanslag till polisen, Skyddspolisen och Gränsbevakningsväsendet. Det föreslås att anslaget riktas till bl.a. investeringar i materiel och utrustning för bekämpning av terrorism, en höjning av beredskapen för den civila underrättelseinhämtningen och anskaffning av havsgående båtar för Gränsbevakningsväsendet.

Statsrådet överlämnade den 16 november ett förslag till komplettering av budgetpropositionen för 2018 till riksdagen. I regeringspropositionen föreslås en tilläggsfinansiering på sammanlagt 5 miljoner euro till polisen för 2018. En tilläggsfinansiering av engångsnatur på sammanlagt 3 miljoner euro föreslås för investeringar i materiel och utrustning för bekämpning av terrorism samt för en effektivisering av åtgärderna för återsändande av dem som fått avslag på sin asylansökan. Det föreslås dessutom bl.a. en produktivitetsfinansiering på 2 miljoner euro för 2018 för ett projekt för multibiometrisk identifiering som ersätter det nuvarande fingeravtryckssystemet.

Den förändrade omvärlden kräver resurser

Omvärlden för terrorismbekämpning håller på att ändras snabbt i Finland och hotet om terrorism har ändrats. Med det anslag som föreslås till polisen ska man förnya polisens beväpning och fordon samt effektivisera kapaciteten också när det gäller datasystem.

För närvarande väntar cirka 1 400 personer som har fått avslag på sin asylansökan på att beslutet om återsändande ska verkställas. Polisen behöver extra personal bl.a. därför att antalet personer som återvänder frivilligt minskar och verkställigheten av besluten om återsändande kräver betydligt oftare att det förordnas följeslagare för återsändanden.

Tillförlitlig identifiering av personer är en av grundprinciperna för hela samhällets verksamhet, också för polisens verksamhet. För att identifieringen av en person ska ske snabbt, effektivt och på ett högklassigt sätt krävs det att nya system byggs och de nuvarande systemen ses över. Avsikten är att ersätta det nuvarande fingeravtryckssystemet med ett system som baserar sig på biometrisk identifiering.

Tilläggsfinansiering till Skyddspolisen och Gränsbevakningsväsendet

Det föreslås en tilläggsfinansiering på sammanlagt 3,2 miljoner euro till Skyddspolisen. Av tilläggsfinansieringen ska 2 miljoner euro riktas till beredskap inför terrordåd och en höjning av beredskapen för den civila underrättelseinhämtningen, 0,6 miljoner euro till avgiftsfria säkerhetsutredningar och 0,6 miljoner euro till tillfälliga och extra lokaler för Skyddspolisen.

Gränsbevakningsväsendet har ett behov av att byta ut de föråldrade kustbevakningsbåtar som skaffats på 1960–1980-talen. På grund av de kostnader som Gränsbevakningsväsendet föranleds av projektet MIV 15 för anskaffning av havsgående båtar föreslås det en fullmakt att inleda anskaffningen och ett tilläggsanslag på 3,3 miljoner euro i budgeten för 2018. Finland har fått särskild finansiering av Europeiska kommissionen för anskaffning av havsgående båtar.

Ytterligare information:

Kati Korpi, ekonomi- och planeringsdirektör, tfn 0295 488 513, [email protected]

Tiina Ranta-Lassila, ledande sakkunnig, tfn 0295 488 518, [email protected]

 

Tillbaka till toppen