Hoppa till innehåll

Regeringen föreslår att avtalet om polissamarbete i gränsområdet mellan Finland och Sverige ska godkännas

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 30.11.2023 14.02
Pressmeddelande

Regeringen föreslog torsdagen den 30 november för riksdagen att avtalet om polissamarbete i gränsområdet mellan Finland och Sverige ska godkännas.

I Finland ska avtalet tillämpas i kommunerna Enontekis, Kolari, Muonio, Pello, Torneå och Övertorneå. I Sverige ska avtalet tillämpas i kommunerna Haparanda, Kiruna, Pajala och Övertorneå.

År 2021 undertecknade Finland och Sverige ett avtal om polissamarbete i gränsområdet. I en regeringsproposition om detta begärs det att riksdagen sätter avtalet i kraft.

Avtalet omfattar brådskande situationer i samband med förhindrande av allvarliga brott

Syftet med avtalet är att effektivisera upprätthållandet av allmän ordning och säkerhet samt förebyggandet och utredningen av brott i gränsområdet.

Avtalet innehåller bestämmelser om brådskande åtgärder efter begäran och utan begäran. I båda fallen kan en myndighet i den andra staten korsa gränsen och vidta åtgärder endast om det är fråga om att avvärja ett allvarligt brott som är förenat med fara som utgör ett hot mot en enskilds liv, hälsa eller fysiska integritet. Sådana allvarliga brott är till exempel våldtäkt, grov misshandel och dödligt våld.

Mer information:

Hannele Taavila, polisdirektör, tfn 0295 488 568, [email protected]