Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Personer med dubbelt medborgarskap som gjort sig skyldiga till terroristbrott kan i fortsättningen förlora sitt finska medborgarskap

Inrikesministeriet
5.2.2018 15.42
Pressmeddelande 16/2018

Inrikesministeriet har tillsatt ett projekt för att ändra medborgarskapslagen. Syftet är att föreskriva om förlust av finskt medborgarskap hos personer med dubbelt medborgarskap som gjort sig skyldiga till terroristbrott.

I regeringens asylpolitiska åtgärdsprogram konstateras att medverkan i organisationer som FN och EU klassificerat som terroristorganisationer samt resor utomlands för att begå terrorbrott och finansiering av sådana resor ska kriminaliseras. Efter detta ska det föreskrivas om en möjlighet att sådana personer med dubbelt medborgarskap som deltagit i terrorverksamhet fråntas sitt finska medborgarskap.

En förstudie om projektet inleddes hösten 2017. Förstudien utredde internationella överenskommelser och rättspraxis i anknytning till frågan. Det gjordes också en internationell jämförelse. Under utredningens gång hördes sakkunniga vid justitieministeriet.

Projektets mandatperiod är 30.1.2018–31.12.2018.

Mera information (på finska):
http://intermin.fi/hankkeet/hankesivu?tunnus=SM002:00/2018

Ytterligare information:
Jorma Vuorio, överdirektör, tfn 0295 488 600, [email protected]
Tiina Sinkkanen, lagstiftningsråd, tfn 0295 488 626, [email protected]

Tillbaka till toppen