Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Tjänsten som överdirektör för Migrationsverket söktes av 14 personer

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 9.6.2022 15.19 | Publicerad på svenska 9.6.2022 kl. 15.39
Pressmeddelande 97/2022

Tjänsten som överdirektör för Migrationsverket söktes inom utsatt tid av 14 personer. Avsikten är att tillsätta tjänsten den 1 augusti 2022 för högst fem år. Migrationsverkets överdirektör utnämns av statsrådets allmänna sammanträde.

Följande personer sökte tjänsten:

 • Eksymä Riku, juris kandidat
 • Haahtela Ilkka, magister i samhällsvetenskaper
 • Immonen Elina, magister i samhällsvetenskaper
 • Kiviniemi Antero, politices magister
 • Kuivanen Timo Tapio, officer
 • Marks Peter, Master’s Degree (IT)
 • Mikkola Samuli, högre YH i teknik
 • Muukkonen Matti, förvaltningsdoktor
 • Niitynperä Eija, magister i samhällsvetenskaper
 • Peltonen Petri, filosofie magister
 • Pyysalo Raimo, generalstabsofficer
 • Taipaleenmäki Joonas, Bachelor of Business Administration and Political Science

Därtill finns det två personer som inte vill ha sitt namn offentliggjort.

Migrationsverkets överdirektör övervakar och utvecklar Migrationsverkets verksamhet. Överdirektören ansvarar också för verksamhetens resultat vid verket och för att målen uppnås samt rapporterar om dessa till inrikesministeriet. Dessutom rapporterar överdirektören om invandringen av arbetskraft och studerande också till arbets- och näringsministeriet.

Migrationsverket handlägger och avgör sådana ärenden i fråga om utlänningar som gäller arbetstillstånd, tillstånd för studier, tillstånd på grund av familjeband samt internationellt skydd och medborgarskap. Dessutom svarar Migrationsverket för styrningen av den praktiska verksamheten vid mottagande av personer som söker internationellt skydd eller som får tillfälligt skydd och vid förvarsenheter för utlänningar. Verket hör till inrikesministeriets förvaltningsområde. 

Ytterligare information
Kirsi Pimiä, kanslichef, tfn 0295 418 803, inrikesministeriet
 

 
Tillbaka till toppen