Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Meny

Tjänsten som rektor för Polisyrkeshögskolan söks av fem personer

Inrikesministeriet 6.8.2020 16.50
Pressmeddelande 85/2020

Tjänsten som rektor för Polisyrkeshögskolan söktes inom den utsatta tiden av fem personer. Tjänsten tillsätts för perioden 1.10.2020 – 31.7.2025 eller högst så länge som den ordinarie tjänsteinnehavaren är tjänstledig.

Följande personer söker tjänsten:

  • Petri Alkiora, juris licentiat
  • Kimmo Himberg, filosofie doktor
  • Piotr Lehtonen, Doctor of Business Administration
  • Vesa Muttilainen, doktor i samhällsvetenskaper
  • Henri Rikander, juris doktor

Rektorn för Polisyrkeshögskolan har till uppgift att leda Polisyrkeshögskolans verksamhet. Dessutom ska rektorn handlägga och avgöra de ärenden som gäller Polisyrkeshögskolans interna förvaltning och som enligt bestämmelser eller föreskrifter inte ska handläggas och avgöras av styrelsen eller som enligt Polisyrkeshögskolans reglemente inte ska handläggas och avgöras av någon annan tjänsteman vid Polisyrkeshögskolan.

Polisyrkeshögskolan svarar för anordnandet av den riksomfattande polisutbildningen och för forskningsverksamheten. Polisyrkeshögskolan ansvarar under Polisstyrelsen för yrkeshögskoleutbildning inom polisbranschen, vidareutbildning och fortbildning och grundutbildning för poliser. Polisyrkeshögskolan finns i Hervanta i Tammerfors.

Mer information:

Jukka Aalto, avdelningschef, tfn 0295 488 510, [email protected]
 

Tillbaka till toppen