Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Boendeskyldighet för asylsökande fogas till utlänningslagen

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 19.1.2017 13.34
Pressmeddelande

Två nya säkringsåtgärder, boendeskyldighet för barn och boendeskyldighet för asylsökande, ska fogas till utlänningslagen. Statsrådet föreslog i dag att lagändringarna ska stadfästas och avsikten är att republikens president stadfäster lagen den 27 januari.

Säkringsåtgärderna enligt utlänningslagen har som mål att underlätta klarläggandet av förutsättningarna för en persons inresa eller vistelse i landet eller avlägsnandet av en person ur landet.

Boendeskyldighet för barn blir ett alternativ till tagande i förvar av minderåriga som fått avslag på asylansökan

Den första av de nya säkringsåtgärderna gäller minderåriga asylsökande som saknar vårdnadshavare och som ska avlägsnas ur landet. Boendeskyldighet för barn är ett lindrigare alternativ till tagande i förvar av ensamkommande minderåriga och minskar behovet av tagande i förvar. Med tanke på barnets bästa är den nya säkringsåtgärden en förbättring jämfört med nuläget.

Boendeskyldighet för barn kan åläggas ett barn endast när förutsättningarna för tagande i förvar föreligger. Dessutom förutsätts att det är fråga om ett barn som har fyllt 15 år, som saknar vårdnadshavare och som har fått avslag på sin asylansökan och ett beslut om avlägsnande ur landet.

Ett barn kan åläggas att bo på en angiven förläggning som är avsedd för barn, vistas på förläggningens område och anmäla sig på förläggningen varje dag. Boendeskyldigheten för barn varar högst en vecka. Tiden kan förlängas med högst en vecka om det är nödvändigt för att trygga verkställigheten av avlägsnandet ur landet.

Boendeskyldighet för asylsökande säkerställer en smidig asylprocess

Boendeskyldighet för asylsökande betyder i praktiken att en utlänning som sökt internationellt skydd kan åläggas att bo och anmäla sig på en viss förläggning. Motsvarande boendeskyldighet används i flera EU-länder.

Asylsökandena måste anmäla sig vid förläggningen dagligen, men annars begränsas deras rörelsefrihet inte. Boendeskyldighet kan åläggas av polisen, Migrationsverket eller Gränsbevakningsväsendet alltid på basis av prövning av det enskilda fallet.

Målet med boendeskyldigheten är att säkerställa en smidig asylprocess. Då kan asylsökandena nås lättare för behandlingen av ansökan, t.ex. för asylsamtalet. Genom att använda boendeskyldighet kan man också underlätta återsändandet av personer som fått avslag på sin ansökan.

Lagändringarna avses träda i kraft den 1 februari.

Läs mer om projektet: www.intermin.fi/sv/lagberedning/ovriga_lagberedningsprojekt/alternativ_till_tagande_i_forvar_av_utlanningar

Ytterligare information

Mirkka Mykkänen, överinspektör, tfn 0295 488 618, [email protected]

 
Tillbaka till toppen