Hoppa till innehåll

Arbetsgrupp föreslår lösningar för återvinning av utvinningsavfall

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 5.4.2024 11.10 | Publicerad på svenska 12.4.2024 kl. 12.53
Pressmeddelande

Utvinningsavfallet och annat mineralavfall utgör tre fjärdedelar av allt avfall som årligen uppkommer i Finland. En arbetsgrupp som utredde möjligheterna att återvinna utvinningsavfall föreslår i sin slutrapport åtta åtgärder som undanröjer hindren för återvinning.

Gråberg, dvs. avfall från brytning, används vid byggande av gruvor, såsom i vägar och grunder samt vid återfyllning och stängning av gruvor. Gråberg och anrikningssand kan också innehålla värdefulla mineraler som det tidigare inte har varit möjligt att utnyttja ekonomiskt eller tekniskt.

”Det mest givande i arbetsgruppens arbete var diskussionerna med gruvbolag, forskningsinstitut, de som är intresserade av vidareförädling, potentiella kunder och anställda vid ministerierna. Gruppen har redan inlett initiativ och nätverk som öppnar nya affärsmöjligheter. Det finns fortfarande alltför många flaskhalsar och hinder i vägen för återvinning av utvinningsavfall. Den cirkulära ekonomin framskrider när alla sköter sin andel”, säger arbetslivsprofessor Hannele Pokka som ledde arbetet i samordningsgruppen. 

Gruppen föreslår åtta åtgärder. Mängden potentiella råvaror och deras kvalitet i gråberg och anrikningssand ska göras känd. Vid utnyttjandet behövs sektorsövergripande kompetens, forskning och nya tekniska lösningar.  Vid upphandling av infrastruktur- och byggobjekt inom den offentliga förvaltningen ska den cirkulära ekonomin beaktas bättre än för närvarande. Det ska till exempel utarbetas en separat utredning och motiveringar till användningen av oanvänt material. 

För en mer systematisk återvinning av utvinningsavfallet bör nya utvinningsprojekt utarbeta en redogörelse om en cirkulär ekonomi. Av den ska framgå hur överskottsmassorna minimeras under verksamhetens hela livscykel. Planen ska vara en del av tillståndsprocessen.

Ytjord, lösjord, gråberg och anrikningssand, som klassificeras som utvinningsavfall när de inte längre används, uppkommer i samband med utvinning som en biprodukt av brytning. Största delen av avfallet placeras på gruvområdet. Enligt Statistikcentralen uppgick mängden avfall år 2021 till sammanlagt knappt 125 Mt, varav gruv- och brytningsverksamhetens andel var 93,5 Mt. 

Mer information: 
Hannele Pokka, arbetsgruppens ordförande, arbetslivsprofessor, tfn 040 482 2772
Sari Tasa, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8242