Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Arbetsminister Haatainen besöker det svenska bolaget Samhall som sysselsätter partiellt arbetsföra

Arbets- och näringsministeriet
18.10.2021 8.14
Pressmeddelande
Arbetsminister Tuula Haatainen

Arbetsminister Tuula Haatainen och understatssekreterare Elina Pylkkänen gör ett besök i Stockholm den 18 oktober 2021. I programmet ingår bland annat ett möte med Sveriges arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och ett besök i Samhall-bolaget. Finland har haft Samhall som modell när det planerat ett nytt statsbolag som ska förbättra sysselsättningen för partiellt arbetsföra personer i utsatt ställning.

Det statligt ägda aktiebolaget Samhall har till uppgift att skapa arbetstillfällen för partiellt arbetsföra personer som inte själva kan hitta arbete på den öppna arbetsmarknaden. Finland har tagit tillvara Samhall-bolagets goda erfarenheter vid planeringen av det nya bolaget med specialuppgifter.

"Det svenska bolaget Samhall har varit ett fungerande koncept som också jag och vi i regeringen tror på", säger arbetsminister Haatainen.

"Vårt nya statsbolag är framför allt ett verktyg för att kunna sysselsätta partiellt arbetsföra i utsatt ställning, det vill säga den grupp som tidigare varit osynlig och bortglömd", tillägger Haatainen.

Den 21 oktober 2021 kommer riksdagen att få regeringens proposition med förslag till att bilda ett nytt bolag med specialuppgifter. Enligt planen ska bolaget inleda verksamheten under 2022.

Utöver de frågor som gäller sysselsättningen av partiellt arbetsföra ska arbetsministern diskutera bland annat invandrares etablering på arbetsmarknaden. I besöket ingår också ett besök på den svenska statliga myndigheten Medlingsinstitutet.

Mer information:
Piritta Jokelainen, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 0295 047 353
Leila Vilhunen, ledande sakkunnig, tfn 0295 047 120

Tillbaka till toppen