Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Arbetsminister Haatainen besöker Sverige med försörjningsberedskap som tema

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 25.4.2022 14.11 | Publicerad på svenska 25.4.2022 kl. 15.12
Pressmeddelande
Työministeri Tuula Haatainen
Tuula Haatainen

Finland och Sverige samarbetar intensivt och på grund av den förändrade säkerhetspolitiska miljön har samarbetet fördjupats inom många sektorer under de senaste månaderna. Under sitt besök i Sverige träffar arbetsminister Tuula Haatainen ministrar och ledningen för den lokala försörjningsberedskapscentralen samt föreslår att det bilaterala samarbetet intensifieras ytterligare.

Arbetsminister Tuula Haatainen besöker Sverige den 25–26 april. Temat för besöket är samarbetet mellan länderna och i synnerhet ett intensifierat samarbete inom försörjningsberedskapen.

”Finland har ett starkt och fungerande system för försörjningsberedskap och vi har sedan länge stött aktivt samarbete på olika internationella nivåer. Det nordiska samarbetet har redan tidigare varit intensivt, men det är nödvändigt att intensifiera det bilaterala samarbetet med Sverige också inom försörjningsberedskapen i den förändrade säkerhetspolitiska miljön”, säger minister Haatainen.

Minister Haatainen diskuterar med justitie- och inrikesminister Morgan Johansson det förändrade säkerhetsläget, den ökade betydelsen av internationellt samarbete och ett intensivare samarbete på basis av det befintliga bilaterala försörjningsberedskapsavtalet.

Minister Haatainen och integrations- och migrationsminister Anders Ygeman diskuterar arbetskraftsinvandring. Under mötena går man också igenom innehållet i Finlands säkerhetsredogörelse. 

Samarbetet kring försörjningsberedskapen mellan Finland och Sverige har intensifierats under de senaste åren 

Arbetsminister Haatainen träffar Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som är den svenska motsvarigheten till försörjningsberedskapscentralen.

”Jag är verkligen nöjd över att Försörjningsberedskapscentralen och MSB under de senaste åren har intensifierat och konkretiserat sitt samarbete kring försörjningsberedskapen. Jag uppmuntrar ett närmare samarbete även i framtiden”, säger minister Haatainen. 

Ministern håller också ett anförande vid Hanaholmens seminarium om försörjningsberedskap. Hanaholmens program som inleddes 2021 är ett samarbetsprogram om civil beredskap och krishantering mellan Finland och Sverige.

Mer information:
Piritta Jokelainen, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 029 504 7353

 
Tillbaka till toppen