Hoppa till innehåll

Beredningen av en strategi för kvantteknik har inletts

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 6.6.2024 9.10 | Publicerad på svenska 14.6.2024 kl. 11.02
Pressmeddelande

En arbetsgrupp som tillsatts av arbets- och näringsministeriet har inlett beredningen av strategin för kvantteknik. Målet är att kvantteknikens roll när det gäller att förnya näringslivet ska stärkas och att vårt land ska vara framgångsrikt i den internationella konkurrensen.

Strategiarbetet stöder företagens och forskningsorganisationernas beredskap att utnyttja kvantberäkningens och kvantteknikens möjligheter i att utveckla radikala, nya lösningar och stärka kompetensen inom branschen samt den långsiktiga utvecklingen av värdeskapandet. Strategin kommer att ta ställning till hur vi stärker växelverkan mellan företag och forskningsorganisationer så att forskningsorganisationerna kan utveckla ny kunskap och kompetens och företagen utifrån dem disruptiva lösningar för marknaden.

”Målet med denna strategi är att skapa en stark grund för forskning, utveckling och utnyttjande av kvantteknik, vilket stärker Finlands konkurrenskraft i den globala ekonomin. Med hjälp av det arbete som nu inleds kan vi säkerställa att Finland förblir konkurrenskraftigt med tanke på vetenskap, kompetens och ny affärsverksamhet. Vi vill stärka växelverkan mellan företag, forskningsinstitut och högskolor både i Finland och internationellt”, berättar VTT:s verkställande direktör Antti Vasara, som leder strategiarbetet.

Forskningen och utvecklingen av kvantteknik har understötts med finansiering från Finlands Akademi, Business Finland, undervisnings- och kulturministeriet och arbets- och näringsministeriet. Finländarna har också klarat sig bra i EU:s utlysningar om kvantteknik inom FUI-program. 

Ordförande för arbetsgruppen är VTT:s verkställande direktör Antti Vasara och vice ordförande industrirådet Maija Lönnqvist från arbets- och näringsministeriet. Arbetsgruppens medlemmar är Kaisa Kopra, specialsakkunnig (KM), Laura Taajamaa, undervisningsråd (UKM), Kalle Piirainen, specialsakkunnig (FM), Hanna-Miina Sihvonen, ledande sakkunnig (IM), Henri Loukusa, specialsakkunnig (UM),  Stefan Lee, biträdande cybersäkerhetsdirektör (statens cybersäkerhetsdirektörs byrå),  Outi Keski-Äijö, Head of Quantum Computing Campaign (Business Finland), Anna Kalliomäki, ledande vetenskapsexpert (Finlands Akademi), Peter Liljeroth, direktör för flaggskeppet för kvantteknik (Aalto-universitetet), Mikael Johansson, utvecklingschef (CSC – IT-centret för vetenskap), Pekka Pursula, forskningschef (VTT), Elsi-Mari Borrelli, Head of External Relations (Algorithmiq), Milja Kalliosaari, Government Relations Manager (IQM Oy), Janne Lehtinen, Chief Science Officer (SemiQon Technologies Oy) och Ville Peltola, chef (Teknologiindustrin rf).

I regeringsprogrammet har kvantdatorteknik identifierats som en av nyckelteknikerna. Regeringen har beslutat att investera i utveckling av kvantdatorn och bl.a. i utveckling av halvledarteknik som sker via Kvanttinova. Arbetsgruppens mandattid är den 1 maj–31 december 2024. 


Mer information: 
Teija Palko, arbetsgruppens sekreterare, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4122
Martti Myllylä, arbetsgruppens sekreterare, konsultativ tjänsteman, tfn 029 504 8034
Jenny Hasu, arbetsgruppens sekreterare, Manager, Relations, Microelectronics and Quantum, PD, tfn 040 658 3510