Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Den uppdaterade guiden Välkommen till Finland har publicerats – sammanfattande broschyr finns nu också på ukrainska och vietnamesiska 

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 23.5.2022 16.24
Pressmeddelande
En ung invandrarkvinna med en laptop på gräsmattan.

En uppdaterad version av guiden Välkommen till Finland har nu publicerats. De lagstadgade distributörerna av guiden har fått beställnings- och distributionsanvisningar. Övriga aktörer kan beställa kortet Välkommen till Finland, som upplyser om att guiden finns på arbets- och näringsministeriets webbplats. I samband med uppdateringen publicerar arbets- och näringsministeriet nya språkversioner av broschyren på ukrainska och vietnamesiska.

Guiden Välkommen till Finland finns nu på 12 språk. Broschyren finns på 15 språk. En tryckt version av guiden publiceras på finska, svenska, engelska och ryska. De övriga språkversionerna, som endast finns i elektroniskt format, är estniska, franska, spanska, kinesiska, arabiska, persiska, somaliska och turkiska. Broschyren finns dessutom på thailändska, ukrainska och vietnamesiska. 

Välkommen till Finland är ett informationspaket om Finland 

Guiden Välkommen till Finland är ett informationspaket i enlighet med lagen om främjande av integration. Enligt lagen om främjande av integration ska personer som flyttat till Finland ges information om det finländska samhället. 

Guiden distribueras endast av så kallade lagstadgade distributörer, dvs. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Migrationsverket och Finlands beskickningar. Myndigheten ger guiden till kunder i samband med delgivning av beslut om uppehållstillstånd, registrering av uppehållsrätt, beviljande av uppehållskort eller registrering av hemkommuns- och befolkningsuppgifter.

Övriga kan beställa och dela ut kortet Välkommen till Finland, som upplyser om att guiden kan läsas på nätet. Guiden publiceras på arbets- och näringsministeriets webbsida https://tem.fi/sv/valkommen-till-finland.

Guidens innehåll kommer från webbtjänsten InfoFinland

Guiden har uppdaterats under hösten 2021 och våren 2022 i samarbete med olika myndigheter och webbplatsen InfoFinlands redaktion. Den uppdaterade guidens innehåll i alla språkversioner kommer från webbtjänsten InfoFinland. I och med samarbetet med InfoFinland räcker det att myndigheterna går igenom och uppdaterar uppgifterna en gång för att de ska vara aktuella och korrekta både i guiden och på webbtjänsten.

De myndigheter som tillämpar lagen om främjande av integration svarar var och en för att innehållet i guiden är aktuellt genom att uppdatera innehållet på webbtjänsten InfoFinland tillsammans med webbtjänstens redaktion. Kompetenscentret för integration av invandrare vid arbets- och näringsministeriet svarar för att samordna uppdateringen och distributionen av guiden. 

Broschyr sammanfattar guidens innehåll

I Välkommen till Finland-materialet ingår också en liten broschyr, som finns i tryckt format på alla de språk som guiden finns på. Den finns också på thailändska och nu även på ukrainska och vietnamesiska. Syftet med broschyren är att ge kortfattad information om de ämnen som tas upp i guiden och samtidigt hänvisa till den elektroniska guiden på arbets- och näringsministeriets webbplats.

Mer information:
Helena Torkko, specialsakkunnig, [email protected], tfn 029 504 7695

 
Tillbaka till toppen