Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

En övervakningskommitté för EU:s regional- och strukturpolitik för programperioden 2021–2027 har tillsatts

Arbets- och näringsministeriet
16.9.2021 13.47 | Publicerad på svenska 16.9.2021 kl. 15.01
Pressmeddelande

Statsrådet tillsatte övervakningskommittén för EU:s regional- och strukturpolitiska program Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027. Övervakningskommittén följer upp programmets genomförande, effekter och resultat.

Programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027, som genomförs i Finland, innehåller åtgärder inom ramen för Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Europeiska socialfonden+ (ESF+) och Fonden för en rättvis omställning (FRO). EU-finansieringen för programmet är cirka 1,9 miljarder euro. Genomförandet av programmet inleds i november 2021.

Övervakningskommitténs medlemmar och uppgifter

Övervakningskommittén ska granska alla frågor som påverkar programmets framskridande och förverkligandet av programmålen. Övervakningskommittén godkänner också de urvalskriterier som tillämpas i programmet, en slutlig prestationsrapport och en utvärderingsplan för programmet samt betydande förändringar i programmet. Övervakningskommitténs mandatperiod sträcker sig över hela programperioden. Övervakningskommittén sköter sina uppgifter i samarbete med arbets- och näringsministeriet som är förvaltningsmyndighet. 

Ordförande för övervakningskommittén är Johanna Osenius, regionutvecklingsdirektör från arbets- och näringsministeriet. Vice ordförande är Petri Haapalainen, konsultativ tjänsteman från arbets- och näringsministeriet.

Utöver ordföranden och vice ordföranden ingår i övervakningskommittén 

  • sju företrädare för ministerierna 
  • fyra företrädare för landskapsförbunden 
  • fyra företrädare för närings-, trafik- och miljöcentralerna 
  • en företrädare för Kommunförbundet
  • en företrädare för städer med ekosystemavtal
  • två företrädare för arbetstagarorganisationerna
  • tre företrädare för arbetsgivarorganisationerna och näringslivet
  • två företrädare för organisationer som ansvarar för att främja social delaktighet, grundläggande rättigheter, rättigheter för personer med funktionsnedsättning, jämställdhet mellan könen och icke-diskriminering
  • en företrädare för miljösektorn.

En ersättare har utsetts för varje företrädare. Dessutom finns det sex permanenta sakkunniga i övervakningskommittén som har yttranderätt vid mötena.

Övervakningskommitténs medlemmar i projektportalen

Ytterligare information:
Johanna Osenius, regionutvecklingsdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4937
Petri Haapalainen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4922
Helinä Yli-Knuutila, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7146

Tillbaka till toppen