Hoppa till innehåll

Samarbetet mellan Finland och Sydkorea fördjupas beträffande energisektorn, SMF- och startup-företag samt innovationer

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 10.6.2019 13.59 | Publicerad på svenska 11.6.2019 kl. 8.57
Nyhet
Kuva: Juhani Kandell / Tasavallan presidentin kanslia

Republiken Koreas president Moon Jae-in och hans maka Kim Jung-sook är för närvarande på statsbesök i Finland. Republikens president Sauli Niinistö och hans maka Jenni Haukio är värdar för besöket. President Jae-ins statsbesök den 9 -11 juni 2019 inbegriper också kommersiella teman. Arbets- och näringsministeriet är en viktig samarbetspartner och part i flera av de samförståndsavtal (Memorandum of Understanding, MoU) som ska undertecknas. Samförståndsavtalen ska vara övergripande paraplyavtal för utvecklingen av samarbetet mellan länderna.

I samband med president Jae-ins besök undertecknade näringsminister Katri Kulmuni i dag på Finlands vägnar ett samförståndsavtal om stärkande av samarbetet inom energisektorn mellan handels-, industri- och energiministeriet i republiken Korea och arbets- och näringsministeriet i republiken Finland. Vid samma tillfälle undertecknade minister Kulmuni också ett samförståndsavtal mellan arbets- och näringsministeriet i republiken Finland och ministeriet för SMF- och startup-företag i republiken Korea.

Samförståndsavtalet inom energisektorn har som mål att genom stärkt samarbete sätta fart på energiomställningen, dvs. övergången från fossila energiformer till ren energi med hjälp av gemensamma utvecklingsprojekt. Samarbetsteman kan vara i synnerhet ren energiteknik, förnybar energi, framtidens energisystem, såsom smarta elnät och system för lagring av energi.

Målet med samförståndsavtalet för SMF- och startup-företag och innovationer är allt intensivare nätverkande beträffande samarbetet kring startup-företag och små och medelstora företag, samt i större omfattning ländernas aktörer inom innovationer och företagsfältet.

Finland och Sydkorea hör båda till världens ledande informationssamhällen, som satsar på utbildning, forskning och teknologisk utveckling. Ökad handel och ökat innovationssamarbete mellan länderna kan bidra till båda ekonomiers framgång i den globala konkurrensen. Under besöket offentliggör Sydkorea inrättandet av ett  startup-center ”Korea StartUp Center” i Finland. Avsikten är att centret ska vara en innovationskuvös samt en främjare av kommersialisering av innovationer.

I samband med besöket kommer man senare att underteckna ett samförståndsavtal för  digital ekonomi.

Samarbetet kring utbyte av experter är redan livligt mellan Finland och Sydkorea

Bristen på specialister utgör redan ett hinder för tillväxten i Finland, men Finland behöver fler internationella experter också för att klara sig i den globala konkurrensen om investeringar. Med tanke på utbytet av experter är Sydkorea en intressant samarbetspartner för Finland, eftersom sydkoreanerna är högutbildade och har gedigna kunskaper i teknologi. Dessutom har Sydkorea en god uppfattning om Finland, då vår landsbild baserar sig på jämlikhet samt balans mellan arbete och fritid. 

Som ett led i Talent Boost-programmet har ANM och Business Finland redan startat rekryteringsevenemang för experter i Sydkorea våren 2019. Målet är ett omfattande och långsiktigt samarbete som inleds i synnerhet genom att experter på teknologiområdet rekryteras från Sydkorea till Finland samt genom att startup-teamens rörlighet mellan länderna främjas. På lång sikt inbegriper samarbetet också utbyte av praktikanter och studerande.

Det redan livliga samarbetet inom utbytet av experter stärktes ytterligare, när Finlands och Sydkoreas arbetsministrar samt Finlands vetenskaps- och kulturminister undertecknade ett särskilt Talent Boost-samförståndsavtal. Avtalet undertecknades av arbetsminister Timo Harakka och vetenskaps- och kulturminister Annika Saarikko. Samarbetet kring utbytet av experter är till nytta för båda länderna och stärker ställningen för Finland och Sydkorea i den globala ekonomin. 

Företagsforum på hög nivå hörde till statsbesökets huvudevenemang

Ett av statsbesökets huvudevenemang är ett företagsforum på hög nivå, som har som mål att främja nätverkandet och samarbetet mellan startup-företag samt små och medelstora företag i Finland och Sydkorea. Deltagarna är företrädare för företag, finansiärer och forskningsinstitut samt statsförvaltningen.

Ytterligare upplysningar:

Samförståndsavtalet om stärkande av samarbetet inom energisektorn:
Niina Alatalo, näringsministerns tjänstemannamedarbetare (EU-ärenden och internationella frågor), ANM, tfn 050 431 8015
Juho Korteniemi, specialsakkunnig (energi) ANM, tfn 050 567 0715              

Samförståndsavtalet om samarbete på området SMF- och startup-företag och innovationer:
Niina Alatalo, näringsministerns tjänstemannamedarbetare (EU-ärenden och internationella frågor), ANM, tfn 050 431 8015
Mari Hakkarainen, konsultativ tjänsteman, (innovationer, startup-företag), ANM, tfn 050 434 4933

Samförståndsavtalet om samarbete på området digital ekonomi:
Mari Hakkarainen, konsultativ tjänsteman, (innovationer, startup-företag), ANM, tfn 050 434 4933

Samförståndsavtalet om samarbete på området utbyte av experter:
Laura Lindeman, specialsakkunnig (Talent Boost), ANM, tfn 0295 047 205