Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Ersättning betalas till kommuner för integrationsfrämjande tjänster 

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 19.1.2023 12.19 | Publicerad på svenska 26.1.2023 kl. 10.52
Nyhet
Illustrationsbild.

Integrationslagen har ändrats för att integrationsfrämjande tjänster för personer som flytt från Ukraina ska kunna tryggas. Efter ändringen kan staten betala ersättningar till kommuner och välfärdsområden för ordnande av integrationsfrämjande tjänster till dem som får tillfälligt skydd och som har en hemkommun.

Integrationslagen och mottagningslagen har ändrats för att integrationsfrämjande tjänster för personer som flytt från Ukraina ska kunna tryggas. Enligt ändringarna i lagen om främjande av integration (1386/2010, nedan integrationslagen) (1083/2022) kan staten betala ersättningar till kommuner och välfärdsområden för ordnande av integrationsfrämjande tjänster när den som får tillfälligt skydd har en hemkommun.  

Ändringarna i mottagningslagen preciserar bestämmelserna i situationer där en person som beviljats tillfälligt skydd får en hemkommun. Vid budgetmanglingen hösten 2022 har man kommit överens om den finansiering som hänför sig till propositionen.  

Bägge lagarna träder i kraft den 1 mars 2023. 

Kommunen måste ingå ett avtal med NTM-centralen

Kommunens kostnader kan ersättas om kommunen har utarbetat ett program för integrationsfrämjande och ingått ett avtal med NTM-centralen om anvisande till kommuner och främjande av integration. 

Efter lagändringen ska bestämmelserna om anvisande till kommuner också tillämpas på personer som får tillfälligt skydd. En person i utsatt ställning som får tillfälligt skydd och uppfyller förutsättningarna för att få hemkommun kan alltså anvisas en kommunplats. Huvudparten av dem som får tillfälligt skydd flyttar dock självständigt till kommunen eller med hjälp av stödåtgärder från en flyktingförläggning.  

Den ersättning som betalas för inledande kartläggning är 700 euro

Ett barn eller en ung person som får tillfälligt skydd och som kommit till landet som minderårig utan vårdnadshavare och har en hemkommun ska dessutom få boende och stöd samt tjänster i likhet med ett barn eller en ung person som får internationellt skydd och som kommit till landet som minderårig utan vårdnadshavare.  

För den som får tillfälligt skydd kan redan i nuläget göras en inledande kartläggning och utarbetas en integrationsplan, en integrationsplan för minderårig eller en integrationsplan för familjen. Den ersättning som betalas till kommunerna för inledande kartläggning är 700 euro per person. 
 
Ytterligare information:
Mira Sinkkonen, ledande sakkunnig, tfn 029 504 7293

 
Tillbaka till toppen