Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Beredarna av EU:s arbetspolitik samlas i Helsingfors den 17 september

Arbets- och näringsministeriet
12.9.2019 10.30
Nyhet

Sysselsättningskommittén har en viktig roll, eftersom den förbereder mötena mellan EU-ländernas arbetsministrar. På initiativ av Finland kommer sysselsättningskommittén att behandla sysselsättningen av grupper med svag ställning på arbetsmarknaden.

Sysselsättningskommittén (Employment Committee, EMCO) består av experter på arbetspolitik från respektive EU-land och Europeiska kommissionen.

Huvudtemat vid mötet i Helsingfors är hur marginalisering kan minskas på arbetsmarknaden och hur sysselsättningsmöjligheten för grupper med svag ställning kan förbättras. Temat är viktigt för Finland.     

– I flera länder finns det samtidigt tecken som tyder på arbetskraftsbrist och på grupper med svårighet att få arbete trots att de vill arbeta och har förmåga att göra det, säger specialsakkunnig Tallamaria Maunu vid arbets- och näringsministeriet. Hon är ledamot i sysselsättningskommittén.

– Att främja sysselsättningen av dem med en svag ställning på arbetsmarknaden stöder också den tanke på hållbar tillväxt som Finland stöder, säger Maunu.

Behandlingen i sysselsättningskommittén kommer att fungera som underlag för de slutsatser som Finland bereder om temat för mötet mellan EU-ländernas arbetsministrar i december. Slutsatserna är ett mjukare politiskt styrmedel än lagstiftning. Varje EU-ordförandeland bereder för ministermötena slutsatser om teman som landet prioriterar.

EU:s begränsade roll i sysselsättnings- och socialpolitiken

Att utarbeta slutsatser är ett typiskt sätt att påverka inom EU:s arbetspolitiska sektor. Medlemsländerna ansvarar för sysselsättnings- och socialpolitiken. Därför består lagstiftningen på EU-nivå av miniminormer och minimirättigheter.

– Inom arbetspolitiken fokuserar EU på ömsesidigt lärande, att sprida god praxis, att ställa upp gemensamma mål och att följa framstegen, berättar Maunu.

Det arbetet kommer sysselsättningskommittén att föra framåt vid sitt möte i Helsingfors. I november inleds en ny europeisk planeringstermin, eller med andra ord en cirka ett år lång samordningsperiod. Under den anpassar medlemsländerna sin nationella politik, även inom den arbetspolitiska sektorn, till de mål och regler som överenskommits på EU-nivå.

Mer information:
Tallamaria Maunu, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 193

Tillbaka till toppen