Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

EU:n valtiontukisääntelyn asiantuntijat kokoontuvat Helsingissä 25.10.

Työ- ja elinkeinoministeriö
24.10.2019 12.44
Uutinen

EU:n valtiontukisäännöt ovat kaikille samat, mutta säännöt jättävät jäsenmaille suuren vastuun niiden tulkinnassa. Valtiontukisääntely uudistui vuonna 2014 tavalla, joka lisäsi tarvetta säännölliselle vuoropuhelulle komission ja jäsenvaltioiden välillä. Helsingissä kokoontuva valtiontukisääntelyn yhteistyöryhmä perustettiinkin aikoinaan Suomen aloitteesta.

Valtiontukisääntelyn täytäntöönpanoryhmän (Working Group on State Aid Modernisation) kokouksen yhtenä aiheena Helsingissä on valtiontukisääntöjen soveltaminen ympäristönsuojeluun tähtäävissä toimissa. Aihe on ajankohtainen ja asialistalle toivottu.

EU:n valtiontukisäännöt uudistettiin vuonna 2014 muun muassa laajentamalla huomattavasti EU:n yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen soveltamisalaa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että komission valtiontukivalvonta painottuu nykyisin enemmän valtiontukitoimenpiteiden jälkivalvontaan ja ainoastaan eniten kilpailua vääristävät tuet ilmoitetaan komissiolle ennakolta eli notifioidaan.

Uudistus antoi jäsenmaille enemmän vapautta, mutta samalla enemmän vastuuta sääntöjen täytäntöönpanosta. Riskinä on, että yhteisiä valtiontukisääntöjä tulkitaan eri tavalla eri jäsenvaltioissa.

- Yhdenmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi onkin tärkeää, että komissio ja jäsenvaltiot kokoontuvat säännöllisesti ajankohtaisen keskustelun äärelle, kertoo erityisasiantuntija Tanja Müller työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Helsingin-kokouksen muita aiheita ovat muun muassa komission antama tilannepäivitys 2014 annettujen valtiontukisääntöjen toimivuustarkastelusta. Tutkimusprofessori Mika Maliranta puhuu valtiontukien vaikutuksesta kilpailuun ja kilpailukykyyn akateemisen tutkimuksen näkökulmasta.

Valtiontukisääntelyn ja -valvonnan tavoitteena toimivat sisämarkkinat

EU:n valtiontukisäännöt määrittävät, millaiset julkiset tuet yritystoimintaan ovat sallittuja ja millaisia menettelytapoja tukia myönnettäessä tulee noudattaa. Suomessa valtiontukia myöntävät esimerkiksi Business Finland, Finnvera, ELY-keskukset, maakuntien liitot sekä kunnat ja kuntayhtymät.

TEM koordinoi EU:n valtiontukisääntöjen täytäntöönpanoa Suomessa maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tukia lukuun ottamatta.

Lisätietoja:

Tanja Müller, erityisasiantuntija, TEM, p. 0295 047 068
Niina Puolusmäki, johtava asiantuntija, TEM, p. 0295 047 102

Tillbaka till toppen