Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Finland och Förenade Arabemiraten utvecklar sitt samarbete inom energisektorn

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 9.5.2022 13.05
Nyhet
Näringsminister Mika Lintilä och biträdande minister Abdulnasser Alshaali (Förenade Arabemirat)

Finland och Förenade Arabemiraten har den 9 maj 2022 ingått ett samförståndsavtal inom energisektorn (MOU). Syftet med avtalet är att utveckla ländernas samarbete inom teknik och ekonomi och främja finländska företags inträde på Förenade Arabemiratens marknad.

Avtalet undertecknades av näringsminister Mika Lintilä och biträdande minister med ansvar för handel vid Förenade Arabemiratens utrikesministerium Abdulnasser Alshaali. I Finland har samförståndsavtalet beretts vid arbets- och näringsministeriet med stöd av utrikesministeriet och i samråd med industrier inom branschen. 

Branscherna som avtalet omfattar är omställningen till lösningar för ren energi, ren och förnybar energi, sektorn för väte, olja och gas samt geologi och mineraltillgångar inklusive kärnavfallshantering och slutförvaring av använt kärnbränsle.   

”Världsutställningen Dubai Expo 2020 gav oss en unik möjlighet att bygga upp Finlandsbilden, presentera vårt kunnande och främja handeln mellan våra länder. Nu är det dags att konkretisera detta samarbete. Med detta avtal fortsätter vi samarbetet mellan både myndigheter och industrisektorer”, sammanfattade minister Lintilä.

"Vi kan samarbeta i många praktiska frågor inom kärnenergiområdet. Finland är ett av de ledande länderna i världen när det gäller kärnavfallshantering. I Euraåminne byggs sannolikt världens första fungerande slutförvaringsanläggning. Dessutom har vi redan under flera års tid haft verksamhet på andra delområden inom avfallshanteringen, såsom slutförvaringsutrymmen för låg- och medelaktivt kärnavfall”, fortsatte Lintilä.

Förenade Arabemiraten söker ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft genom en omställning till digital ekonomi och genom att uppmuntra investeringar på områden som är viktiga för landets utveckling, såsom IKT, förnybar energi, hälso- och läkemedelsindustrin, cirkulär ekonomi, jordbruksteknik och utbildning.

Viktiga drivkrafter bakom reformerna är strävan efter att göra ekonomin mångsidigare, svara mot klimatförändringen, förbättra försörjningsberedskapen och locka internationella företagsinvesteringar till landet. Förenade Arabemiratens strategiska mål och framtidens prioriteringar har nära kopplingar till det finländska kärnkunnandet och finska företagens utbud. Detta är en god grund för samarbete och handel. 

Mer information:
Liisa Heikinheimo, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7035
Nina Alatalo, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 171 (näringsministerns tjänstemannasekretrare, EU-ärenden och internationella ärenden)
Mirjami Tanner, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7167

 
Tillbaka till toppen