Hoppa till innehåll

Forskningssektionen för företagsstöd tillsattes för en ny mandatperiod 

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 16.3.2023 14.49
Nyhet

Statsrådet tillsatte den 16 mars 2023 forskningssektionen för företagsstöd för den nya mandatperioden 1.4.2023–31.3.2027. Den oberoende forskningssektionen som finns i anslutning till arbets- och näringsministeriet producerar information om hur företagsstödssystemet utvecklas samt främjar kvaliteten på utvärderingen av verkningsfullheten och utnyttjandet av forskning i den politiska verksamheten och den samhälleliga diskussionen.

Forskningssektionens ordförande för den nya perioden är forskningsdirektör Heli Koski från Näringslivets forskningsinstitut. Koski har publicerat flera vetenskapliga artiklar och rapporter om företagsstöd och har stor erfarenhet av att utvärdera företagsstödens verkningsfullhet.

"Det är fint att få utveckla forskningen om företagsstöd i denna nya roll. Det är viktigt att utvärdera företagsstödens verkningsfullhet, eftersom de fördelar som de medför för samhället beror på att stöden riktas effektivt. Vi i Finland har lyckligtvis exceptionellt bra registermaterial för att undersöka stödens verkningsfullhet", konstaterar Koski.
 
Övriga medlemmar i sektionen är professorerna Timo Kuosmanen (Åbo universitet), Minna Martikainen (Vasa universitet), Topi Miettinen (Svenska Handelshögskolan) och Hannu Vartiainen (Helsingfors universitet). Forskningssektionen kan beställa och utnyttja extern forskning i sitt arbete men även sektionens medlemmar deltar i utvärderings- och analysarbetet. Anslag för extern forskning har också reserverats för forskningssektionen.

Forskningssektionen har för beredning och verkställande av ärenden en sekreterare. Den inrättades 2019.

Ytterligare information: 
Anne Rothovius, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 3532
Heli Koski, forskningsdirektör, Näringslivets forskningsinstitut, tfn 050-466 3214, [email protected]