Hoppa till innehåll

Regeringen har med anledning av coronaviruset fattat beslut om ett nytt kostnadsstöd för företag

arbets- och näringsministerietfinansministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 14.5.2020 9.01 | Publicerad på svenska 14.5.2020 kl. 13.54
Pressmeddelande
Näringsminister i presskonferensen
Näringsminister Mika Lintilä

Vid förhandlingarna den 13 maj 2020 fattade regeringen beslut om ett nytt kostnadsstöd som ska beviljas företag oberoende av branschen. Stödet är avsett för de företag vars omsättning har minskat avsevärt på grund av coronaviruset och som har kostnader som är svåra att justera. Stödet riktas till de företag och branscher som har drabbats hårdast av coronaepidemin.

- Med det nya kostnadsstödet vill vi förhindra en konkursvåg och att människor förlorar sina jobb. Syftet är att hjälpa företagen att återhämta sig snabbt efter coronakrisen och att undvika att permitteringarna leder till uppsägningar. I Finland har de direkta stödåtgärderna hittills fokuserat på utvecklingsstöden. Nu behöver vi ett direkt kostnadsstöd som är oberoende av branschen och som kan trygga verksamheten på kort sikt, säger näringsminister Mika Lintilä.

- Arbets- och näringsministeriet bereder tillsammans med finansministeriet en lag om kostnadsstödet för företag med snabb tidtabell. Stödet söks hos Statskontoret, vilket försnabbar ansökningsförfarandet, konstaterar finansminister Katri Kulmuni.

Kostnadsstödet förutsätter att omsättningen har sjunkit - villkoren specificeras närmare vid lagberedningen

Under den fortsatta beredningen bestäms det hur mycket omsättningen ska ha sjunkit för att företaget ska ha rätt att få stöd. Stödet är avsett för företagens fasta utgifter och för lönekostnader som är svåra att justera. De exakta ersättningsnivåerna fastställs under beredningen. 

Stödbeloppet bestäms senare. Stödet kan beviljas för två månader. Lagen om kostnadsstödet ska träda i kraft så snart som möjligt.

Företagen kan sända sin stödansökan elektroniskt till Statskontoret. Statskontoret ger inom kort närmare information om ansökningsförfarandet.

Kostnadsstödet kan sökas även om företaget redan har beviljats andra direkta stöd på grund av coronaläget, men de övriga stöden dras av från beloppet av kostnadsstödet. Stödet för restaurangbranschen och det coronastöd som kommunerna beviljar till ensamföretagare dras av till fullt belopp, och de utvecklingsstöd som beviljas av Business Finland och närings-, trafik- och miljöcentralerna beaktas till 70 procent. 

Det beviljade kostnadsstödet inverkar på de vinstmedel som företaget kan dela ut 2020. Stödet gäller också föreningar och stiftelser som idkar affärsverksamhet. Kostnadsstödet gäller inte de företag som omfattas av den coronafinansiering som beviljas av statens kapitalinvesteringsbolag Tesi eller företagen inom bank- och försäkringsbranschen. 

NTM-centralerna och Business Finland slutar bevilja coronastöd  

För närvarande beviljar NTM-centralerna och Business Finland utvecklingsstöd till företag som har svårigheter på grund av coronaläget. Regeringen har beslutat att ansökan till dessa så kallade coronastöd ska stängas i samband med att regeringspropositionen om kostnadsstödet överlämnas till riksdagen. 

Alla de ansökningar som kommit in under ansökningstiden för coronastödet kommer att behandlas normalt av Business Finland och NTM-centralerna. Efter att ansökan har stängts finansierar Business Finland och NTM-centralerna företag genom de normala finansieringsinstrumenten.

- Business Finlands och NTM-centralernas stöd har behövts, eftersom Finland behöver öka tillväxten och främja ny affärsverksamhet för att klara av coronakrisen. Det är bra att företagen försöker utveckla sin affärsverksamhet även under krisen. Nu när vi får en ny stödform för kostnaderna och de akuta svårigheterna är det motiverat att stänga övriga stöd av samma slag, säger näringsminister Lintilä. 

Kommunerna beviljar fortsättningsvis verksamhetsstöd till ensamföretagare. Vad gäller coronastödet till ensamföretagare görs inga ändringar. 

Ytterligare information:

Jenny Hasu, näringsministerns specialmedarbetare  029 504 7213
Antti Siika-Aho, näringsministerns specialmedarbetare, tfn  029 504 7228 (begäranden om intervju med ministern)
Ilona Lundström, avdelningschef, ANM, tfn 029 504 7186
Juha Sarkio, avdelningschef, överdirektör, FM, tfn 029 553 0031