Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

I maj fanns det 235 400 arbetslösa arbetssökande

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 21.6.2022 8.03
Pressmeddelande
Arbetslösa arbetssökande i slutet av maj. Totalt 235 400, en minskning på 65 800 för ett år sedan.

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade med 65 800 personer. I maj anmäldes 111 700 nya lediga jobb. Allt som allt fanns det 221 600 lediga jobb, vilket är 66 800 fler än för ett år sedan.

Vid arbets- och näringsbyråerna och inom ramen för kommunförsöken fanns det i slutet av maj sammanlagt 235 400 arbetslösa arbetssökande. Det är 65 800 färre än ett år tidigare och 3 400 färre än föregående månad. 

Av de arbetslösa arbetssökandena var 131 000 kunder hos kommunförsöken, vilket är 23 500 färre än i maj föregående år. I antalet arbetslösa arbetssökande ingår också heltidspermitterade. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

I slutet av maj fanns det i hela landet 18 100 permitterade, vilket är 37 900 färre än vid motsvarande tidpunkt föregående år. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 12 000, vilket är 29 200 färre än i maj i fjol. Från och med april minskade antalet permitterade på heltid med 4 600.

Antalet långtidsarbetslösa var 95 300

Antalet långtidsarbetslösa, det vill säga personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 95 300, vilket är 15 600 färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 91 400, det vill säga 19 100 färre än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 11 200 färre än i maj i fjol, det vill säga sammanlagt 24 900. I januari–maj avslutades i genomsnitt 61,4 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 5,0 procentenheter mer än ett år tidigare.

Antalet nya lediga jobb ökade

Under maj månad anmäldes 111 700 nya lediga jobb, det vill säga 30 800 fler än i maj förra året. Allt som allt fanns det i maj 221 600 lediga jobb, vilket är 66 800 fler än för ett år sedan.

I slutet av maj deltog 112 600 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 800 färre än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och frivilliga studier.

Statistikcentralen: Trenden för det relativa arbetslöshetsgraden 6,1 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i maj 61 000 flera sysselsatta än ett år tidigare. Trenden för det relativa sysselsättningstalet var 73,9 procent, dvs. 2,0 procentenheter högre än i maj i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 227 000, vilket är 68 000 färre än för ett år sedan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 6,1 procent, dvs. 1,8 procentenheter lägre än ett år tidigare.


Centrala skillnader mellan arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningen

Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik och Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning. 

I arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är definitionen på arbetslöshet att personen inte har något anställningsförhållande och inte är sysselsatt i företagsverksamhet. I arbetsförmedlingsstatistiken räknas dessutom de heltidspermitterade in i de arbetslösa, medan de heltidsstuderande inte räknas in. I Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är definitionen av arbetslöshet striktare: det förutsätts att arbetslösa aktivt sökt arbete under de föregående 4 veckorna och är beredda att ta emot arbete under de följande 2 veckorna. Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är internationellt jämförbar och producerar därför de officiella arbetslöshetssiffrorna. 

Mer information om skillnaderna mellan statistikerna.

Ytterligare information:
Petri Syvänen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8050
 

 
Tillbaka till toppen