Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Komissio hyväksyi Suomen alue- ja rakennepolitiikan ohjelman vuosille 2021–2027

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 12.5.2022 11.06
Tiedote
Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027. Euroopan unionin osarahoittama.

Euroopan komissio on hyväksynyt EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 sekä Suomen kumppanuussopimuksen ensimmäisten joukossa koko EU:ssa. Ohjelma edistää alueiden elinvoimaa, työllisyyttä ja hyvinvointia. Kumppanuussopimuksessa kuvataan eri rahastojen strategista suuntaa ja keskinäistä koordinaatiota.

Komissio julkisti tiedon sopimuksen ja ohjelman hyväksymisestä uuden ohjelmakauden avaustilaisuudessa 12.5.2022 Helsingissä. 

Uusi ohjelmakausi tuo merkittäviä resursseja toteuttaa Suomen pitkän aikavälin kasvun ja uudistumisen tavoitteita.

”EU:n alue- ja rakennepolitiikalla voidaan luoda muutosta. Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelman keskeisenä tehtävänä on vahvistaa maamme kaikkien alueiden innovaatiokykyä ja elinkeinoelämää. Uudet innovaatiot, ilmastonmuutos ja nopeutuva digitalisaatio vaativat meitä jokaista myös päivittämään omaa osaamistamme. Ohjelma tarjoaa työkaluja alueille, yrityksille ja meille kaikille vastata aikamme haasteisiin. Yhteiskuntaamme tulee kehittää niin, että kukaan ei putoa kyydistä”, elinkeinoministeri Mika Lintilä sanoo.

”Ohjelman resursseilla voidaan myös minimoida Ukrainassa käytävän sodan ja siihen liittyvien pakotteiden välittömiä että välillisiä vaikutuksia alueiden talouteen ja työllisyyteen sekä ihmisten hyvinvointiin”, Lintilä jatkaa.

Koheesio- ja uudistusasioista vastaava komissaari Elisa Ferreira on iloinen siitä, että Suomen kanssa tehty kumppanuussopimus on hyväksytty.

”Vuosien 2021–2027 koheesiopolitiikan varoilla autetaan Suomea vahvistamaan innovaatiojärjestelmiään ja hallitsemaan vihreää ja digitaalista siirtymää. Suomen kunnianhimoinen tavoite on saavuttaa ilmastoneutraalius vuoteen 2035 mennessä, ja koheesiopolitiikan rahoitus auttaa merkittävästi tavoitteen saavuttamisessa. Kun ohjelmat on hyväksytty, on tärkeää käynnistää konkreettisia hankkeita mahdollisimman pian, jotta saadaan liikkeelle myös kipeästi kaivattuja pandemian jälkeisiä investointeja ja tasapainotetaan alueellista eriarvoisuutta.”

Uusi ohjelmakausi on Suomelle viides

EU:n alue- ja rakennepolitiikan tavoitteena on tasata alueiden välisiä kehitys- ja hyvinvointieroja ja edistää jäsenmaiden kestävää kasvua ja kilpailukykyä. EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakausi 2021–2027 on järjestyksessään viides ohjelmakausi, johon Suomi osallistuu. 

Uudistuva ja Osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman rahoituksella uudistetaan alueiden elinkeinorakennetta ja tuetaan yritysten tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa. Ohjelma edistää työllisyyttä ja osaamisen kehittämistä sekä lisää nuorten ja heikommassa asemassa olevien osallisuutta. Ohjelman läpileikkaavia painopisteitä ovat kestävä kehitys, sukupuolten tasa-arvo, yhdenvertaisuus, digitaalisuus, kansainvälistyminen, ilmastonmuutos ja innovatiivisuus. Hankerahoitusta on käytettävissä koko Suomessa noin kolme miljardia euroa.

Hankerahoitusta voi hakea maakuntien liittojen, ELY-keskusten ja Ruokaviraston kautta. Ensimmäiset haut on jo avattu. Kaikki avoimet hankehakuilmoitukset julkaistaan eura2021.fi-verkkopalvelussa.

Rahoitus tulee kolmesta toisiaan täydentävästä rahastosta: Euroopan sosiaalirahastosta (ESR+), Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF). Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston toimet sisällytetään erikseen ohjelmaan myöhemmin tehtävällä ohjelmanmuutoksella.

Lisätiedot:
elinkeinoministerin erityisavustaja Mari Kokko, TEM, p. 040 521 2124 
aluekehitysjohtaja Johanna Osenius, TEM, p. 029 506 4937

 
Tillbaka till toppen