Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Kommissionen godkände Finlands regional- och strukturpolitiska program för 2021–2027

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 12.5.2022 11.06
Pressmeddelande
Ett förnybart och kompetent Finland 2021−2027. Medfinansieras av Europeiska unionen.

Europeiska kommissionen har godkänt EU:s regional- och strukturpolitiska program Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 samt Finlands partnerskapsöverenskommelse bland de första i hela EU. Programmet främjar regionernas livskraft, sysselsättning och välfärd. I partnerskapsöverenskommelsen beskrivs de olika fondernas strategiska inriktning och inbördes samordning.

Kommissionen offentliggjorde godkännandet av överenskommelsen och programmet vid det inledande evenemanget för den nya programperioden den 12 maj 2022 i Helsingfors. 

Den nya programperioden medför betydande resurser för att genomföra Finlands mål för tillväxt och förnyelse på lång sikt.

”Med EU:s regional- och strukturpolitik kan man åstadkomma förändring. Den centrala uppgiften för programmet Ett förnybart och kompetent Finland är att stärka innovationsförmågan och näringslivet i alla regioner i vårt land. Nya innovationer, klimatförändringar och snabbare digitalisering kräver att vi alla uppdaterar vår kompetens. Programmet erbjuder regioner, företag och oss alla verktyg för att svara på vår tids utmaningar. Vårt samhälle bör utvecklas så att ingen hamnar utanför”, säger näringsminister Mika Lintilä.

”Med programmets resurser kan man också minimera de direkta och indirekta konsekvenser som kriget i Ukraina och de sanktioner som hänför sig till det har för regionernas ekonomi och sysselsättning samt människors välfärd”, fortsätter Lintilä.

”Jag är glad att se att partnerskapsavtalet med Finland nu är godkänt. Pengarna från sammanhållningspolitiken 2021–2027 ska hjälpa Finland att förbättra innovationssystemen och leda den gröna och digitala omställningen. Finlands mål att landet 2035 ska ha blivit klimatneutralt är ambitiöst och pengarna från sammanhållningspolitiken kommer att ge ett betydande bidrag till målet. Nu när programmet har antagits är det viktigt att så snart som möjligt inleda projekten i praktiken, vilket också bidrar till de välbehövliga investeringarna efter pandemin och motverkar regional ojämlikhet”, säger sammanhållningskommissionär Elisa Ferreira.

Den nya programperioden är den femte för Finland

Målet för EU:s regional- och strukturpolitik är att jämna ut utvecklings- och välfärdsskillnader mellan regionerna och främja en hållbar tillväxt och konkurrenskraft för medlemsstaterna. Programperioden 2021–2027 för EU:s regional- och strukturpolitik är den femte programperioden i ordningen som Finland deltar i. 

Genom finansieringen av programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 reformeras regionernas näringsstruktur och stöds företagens forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet. Programmet främjar sysselsättningen och kompetensutvecklingen samt ökar delaktigheten bland unga och personer som har en svagare ställning. De genomgående prioriteringarna i programmet är hållbar utveckling, jämställdhet mellan könen, jämlikhet, digitalisering, internationalisering, klimatförändring och innovativitet. Det finns cirka tre miljarder euro i projektfinansiering för hela Finland.

Projektfinansiering kan sökas via landskapsförbunden, närings-, trafik- och miljöcentralerna och Livsmedelsverket. De första ansökningsomgångarna har redan utlysts. Alla pågående projektutlysningar publiceras i webbtjänsten eura2021.fi.

Finansieringen kommer från tre fonder som kompletterar varandra: Europeiska socialfonden (ESF+), Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Fonden för en rättvis omställning (FRO). Åtgärderna i Fonden för en rättvis omställning (JTF) inkluderas separat i programmet genom en senare programändring.

Ytterligare information:
Mari Kokko, näringsministerns specialmedarbetare, arbets- och näringsministeriet, tfn 040 521 2124 
Johanna Osenius, regionutvecklingsdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4937

 
Tillbaka till toppen