Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Statsrådets kansli samlar uppgifter om användningen av webbplatsen valtioneuvosto.fi och vilka utvecklingsbehov som finns. Du hjälper vårt utvecklingsarbete genom att svara på en kort enkät

Matti Hirvola utnämnd till arbets- och näringsministeriets kommunikationsdirektör

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 27.1.2022 13.51
Pressmeddelande
Matti Hirvola

Matti Hirvola har utnämnts till arbets- och näringsministeriets kommunikationsdirektör för fem år från och med den 15 februari 2022. Statsrådet beslutade om utnämningen den 27 januari 2022.

Hirvola har arbetat i flera organisationer med uppgifter som gäller ledning och samordning av kommunikation. Han har varit flera ministrars och ministergruppers och riksdagens vice talmans specialmedarbetare med ansvar för kommunikation och medierelationer.

Hirvola har arbetserfarenhet av fyra olika ministerier: statsrådets kansli, finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet.

Dessutom har Hirvola arbetat som ledande sakkunnig vid en pr-byrå, i ledningsuppgifter inom FFC:s påverkanskommunikation och som kommunikationschef för partiorganisationen.

Hirvola har också varit bland annat generalsekreterare för föreningen Teollisuuden palkansaajat TP ry och forskare i Kalevi Sorsa-stiftelsens projekt om den finländska arbetsmarknaden.

Matti Hirvola är både filosofie magister och politices magister.


Ytterligare information:
Petri Peltonen, understatssekreterare, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 063 662
Heidi Nummela, personal- och förvaltningsdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 988
 

 

 
Tillbaka till toppen