Hoppa till innehåll

Näringsminister Rydman deltar i det 9:e sammanhållningsforumet i Bryssel

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 12.4.2024 8.53 | Publicerad på svenska 12.4.2024 kl. 9.02
Pressmeddelande

Näringsminister Wille Rydman deltar i Europeiska kommissionens sammanhållningsforum i Bryssel den 11–12 april 2024. Vid 9:e sammanhållningsforumet behandlas betydelsen av Europeiska unionens sammanhållningspolitik för regionernas och invånarnas välfärd.

I sammanhållningsforumet deltar minister Rydman i en paneldiskussion om sammanhållning som ett delat mål för olika politiksektorer. Programperioden för EU:s regional- och strukturpolitik sträcker sig fram till 2027, och ett av målen är att lyfta fram Finlands mål för nästa programperiod. Lika verksamhetsförutsättningar för de europeiska regionerna och i synnerhet de yttre gränsregionerna och respekten för medlemsstaternas egna nationella politiska riktlinjer är ministerns centrala budskap vid forumet.

”Den ryska invasionen har förändrat hela EU:s verksamhetsfält. Det måste också synas i unionens sammanhållningspolitik. EU:s östgräns är särskilt sårbar. Därför bör EU:s östgräns i fortsättningen också i unionens sammanhållningsprogram vara ett område med starkare prioritering än tidigare", säger näringsminister Rydman.

Ministern lyfter också fram det mål i regeringsprogrammet som gäller konkurrenspolitiken och i synnerhet reglerna om statligt stöd. ”Europas viktigaste ekonomiska fördel är en fungerande inre marknad. Den nuvarande konkurrensen om statligt stöd äventyrar den. Därför vill Finland att EU så snart som möjligt ska återgå till de stränga reglerna om statligt stöd. Detta är en central prioritering i vårt arbete för att påverka EU”, betonar minister Rydman.

Europeiska kommissionens sammanhållningsforum ordnas vart tredje år. I årets forum deltar cirka tusen företrädare för EU:s institutioner, medlemsstaternas myndigheter och företrädare för arbetsmarknads- och frivilligorganisationer. Vid forumet diskuteras regional- och strukturpolitikens möjligheter att utveckla de europeiska regionernas hållbarhet och konkurrenskraft med beaktande av en ren och digital omställning.

Mer information:

Teemu Hartikainen, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 029 504 7296