Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Meny

Sektorsövergripande sysselsättningstjänster genom servicesamarbete inleds i maj i Seinäjoki

Työ- ja elinkeinoministeriö 11.4.2019 14.29 | Publicerad på svenska 15.4.2019 kl. 11.32
Nyhet

Beredningen av pilotprojekt för tillväxttjänster har framskridit trots att landskaps- och vårdreformen föll. Pilotprojekten har beretts utgående från regionen med tanke på regionernas behov. I och med att reformen föll fokuserar pilotförsöken nu ännu mer på att utveckla tjänsterna.

Ett viktigt mål för pilotförsöken i många regioner är att intensifiera samarbetet mellan myndigheterna. Servicealliansen i Södra Österbotten är ett bra exempel på ett sådant intensivt samarbete. Ett servicealliansavtal undertecknades med Seinäjoki stad, Södra Österbottens arbets- och näringsbyrå och Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, Koulutuskuntayhtymä Sedu och FPA:s Mellersta försäkringsdistrikt den 1 april 2019. 

De sektorsövergripande sysselsättningstjänsterna i Seinäjoki koncentreras i maj till ett ställe. Från och med den 13 maj tillhandahålls bland annat personer under 30 år tjänster för att planera sin karriär och söka arbete i lokalerna. Under hösten utvidgas verksamheten till att även omfatta personer som fyllt 30 år. Servicen tillhandahålls av Navigatorn för unga och den sektorsövergripande navigatorn Aimo som är avsedd för vuxna. Personer från Seinäjoki som har rätt till arbetsmarknadsstöd omfattas av servicen. 

Avtalen om servicesamarbete baserar sig på att man gemensamt kommit överens om målen för verksamheten och även verksamheten planeras i samarbete. Varje organisation för med sig sin egen sakkunskap och sina tjänster. Vissa av tjänsterna köps av tjänsteleverantörer. Servicehelheten utvecklas särskilt enligt kundernas servicebehov.

- Målet för servicealliansen i Seinäjoki är att effektivisera och förenhetliga servicen och processen för de arbetssökande i Seinäjoki som får arbetsmarknadsstöd. Kundens helhetssituation bedöms tidigare och mer heltäckande. Målet är att höja aktiveringsgraden och hänvisa kunder till tjänsterna och även i allt större utsträckning direkt till den öppna arbetsmarknaden. Samarbetet mellan myndigheterna samt utnyttjande av tjänsteleverantörernas kunnande förbättrar säkert även effektiviteten i tjänsterna, bedömer ansvarige beredaren Jari Aaltonen från Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten.

Under våren inleds även flera andra pilotförsök som har som målsättning mer kundorienterade tjänster och förbättrad effektivitet i tjänsterna för såväl arbetssökande som arbetsgivare. Man vill fortsätta utveckla tjänsterna på bred front. Detta gynnar kunderna och gör det lättare att höja sysselsättningsgraden ytterligare.

Tillbaka till toppen