Hoppa till innehåll

Regionutvecklingsbeslutet fastställer prioriteringarna i regionutvecklingen under regeringsperioden

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 27.3.2024 13.46
Pressmeddelande

Statsrådet godkände de riksomfattande prioriteringarna i regionutvecklingen den 27 mars 2024. Målet för regionutvecklingsbeslutet är förnyelse och välmående i regionerna.

I regionutvecklingsbeslutet, som utarbetas för varje regeringsperiod, fastställs de riksomfattande prioriteringarna i regionutvecklingen. Dessutom styr beslutet regionutvecklingen inom olika förvaltningsområden och landskapsförbund och samordningen av åtgärderna.

Prioriteringarna i regeringens regionutvecklingsbeslut 2024–2027, Förnyelse och välmående i regionerna, är

  • hållbar livskraft och investeringar
  • välmående befolkning och samhällen
  • attraktiv livsmiljö och biologisk mångfald.

Teman som kopplar samman alla prioriteringar är övergripande säkerhet, internationalisering och regional orientering. I beslutet identifieras dessutom förutsättningar för regionutveckling och utveckling av de valda prioriteringarna. Det handlar om regionernas tillgänglighet, sysselsättning och tillgång på arbetskraft samt kompetens och bildning.

Målen och åtgärderna, som grundar sig på regionernas starka sidor och en balanserad regionutveckling, anknyter till regeringsprogrammet. Ett starkt och engagerat Finland har sin grund i olika regioners livskraft och gemensamma framgång, som innebär att regionerna stöder varandra.

En genomförandeplan för regionutvecklingsbeslutet utarbetas under våren

Regionutvecklingsbeslutet styr regionutvecklingen inom olika förvaltningsområden och landskapsförbund och samordningen av åtgärderna. Landskapsförbunden beaktar regionutvecklingsbeslutet i sina egna strategier i samarbete med kommunerna, städerna och andra regionala aktörer. Statens och landskapens diskussioner om regionutveckling grundar sig på prioriteringarna i regionutvecklingsbeslutet.

För regionutvecklingsbeslutet bereds en separat genomförandeplan våren 2024. Genomförandeplanen innehåller konkreta åtgärder som ska bidra till målen. I den anges vilka resurser som finns tillgängliga och vilka uppföljningsindikatorer som används.

Petteri Orpos regerings regionutvecklingsbeslut har beretts under hösten 2023 under ledning av arbets- och näringsministeriet i ett brett samarbete med ministerierna, landskapsförbunden, kommunerna och andra berörda aktörer som deltar i regionutvecklingen.

Mer information:

Mikko Härkönen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 889
Petra Stenfors, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 282